İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Kayıt İşlemleri
Bozok Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Yönetim

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

SENATO ÜYELERİ

Rektör

Prof. Dr. Tamer UÇAR

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan YUMAK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.  Feyzullah TEMURTAŞ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Genel Sekreter V. (Raportör)

Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN

Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekanı (Uhde)

Prof. Dr. Tamer UÇAR

Fen-Edebiyat Fak. Dekanı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ

İktisadi ve İdari Bil.Fak. Dekanı (Uhde)

Prof. Dr. Tamer UÇAR

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Namık DELİBAŞ

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hasan YUMAK

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç Dr. Hidayet ÇETİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN

Sağlık Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Sevinç POLAT

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Zakir TAŞ

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Murat KORKMAZ

Akdağmadeni MYO Müdürü

Doç. Dr. Hasan ÇELİK

Boğazlıyan MYO Müdür V.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAKAYA

Yerköy Adalet MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇSOY

Fen Edb. Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hidayet ÇETİN

Öğrenci  Konseyi  Başkanı

Mehmet Buğra HAZİNEDAROĞLU


 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr