Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUN5TİCARİ BELGELERZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
T.T.K ve V.U.K ya göre ticari belgeleri açıklamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
FURKAN ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Yasal ve yapay ticari belgeleri listeler
2Kasa ile ilgili kasa tahsilat ve tediye makbuzunu doldurur
3Çek ve senedin özelliklerini listeler
4Fatura ve kalem iskontolu faturayı hesaplar
5Serbest meslek makbuzu, gider makbuzu, müstahsil makbuzu gibi belgeleri doldurur
6Çeşitli vergi beyannamelerini açıklar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler işletmelerde kullanılan dahili belgeler (kasa tahsilat makbuzu, kasa tediye makbuzu, ambar giriş formu, stok kartı gibi) ve resmi belgeler (fatura, irsaliye, senet, çek gibi). Muhasebede işlenen ve kamu kurumlarına yönelik düzenlenen belge ve beyannameler. V.U.K ve T.T.K'na göre belgelerin özelliklerini öğrenir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmelerde kullanılan yasal ve yapay belgeler
2Muhasebede belge süreci
3Muhasebe defterleri ve belgelerin işleme süreleri
4Tahsilat ve tediye makbuzu
5Çek. Çekte taraflar. Tam ciro ve beyaz ciro
6Senet
7Banka ekstresi. Çek ve senet işlemleri
8Ara sınav/Değerlendirme
9Fatura. Açık ve kapalı fatura
10İskontolu fatura
11Fatura ve sevk irsaliyesi
12Serbest meslek makbuzu
13Gider makbuzu
14Müstahsil makbuzu
15Dış ticarette kullanılan belgeler. Vergi beyannameleri hakkında genel bilgi
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Raif Parlakkaya ve Ata Atabey, Muhasebe Belgeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, Ata Atabey ve Raif Parlakkaya (Editörler), Ticaret ve Muhasebe Belgeleri Ön Muhasebe, 2.b., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      4  3   
ÖÇ2      4  3   
ÖÇ3      4  3   
ÖÇ4      4  3   
ÖÇ5      4  3   
ÖÇ6      4  3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr