Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ISG2162.360012İSTATİSTİKZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İstatistik kavramlarının ve uygulama imkanlarının anlaşılması, sayısal bilgilerin derlenmesi ve belirsiz bir ortamda karar verip akla uygun biçimde yorumlanması, belli durumlarda hangi veri çözümleme yönteminin neden ve nasıl kullanılmasının uygun olduğunu ortaya çıkarmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Furkan ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Verileri toplayabilir ve serilere dönüştürebilir
2Değişkenlik ölçülerini hesaplayabilir
3İstatistiki testleri uygulayabilir.
4Korelasyon ve regresyon analizlerini uygulayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1 Verileri toplamak 2 Verileri toplamak ve serilere dönüştürmek 3 Verileri toplamak ve serilere dönüştürmek 4 Ortalamalar 5 Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak 6 Olasılıkları hesaplamak 7 Örnekleme yapmak 8 Beklenen değer ve varyans 9 Regresyon 10 Regresyon analizi uygulamalarını yapmak 11 Korelasyon 12 Korelasyon analizi uygulamalarını yapmak 13 Trend analizi 14 Trend analizi uygulamalarını yapmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kavramlar, Değişken ve Türleri, Ölçme Düzeyleri
2Verilerin Düzenlenmesi, Grafikler
3Merkezi eğim Ölçüleri (Aritmetik, Geometrik , Harmonik Ort.)
4Merkezi eğim Ölçüleri Mod , Medyan
5Dağılım Ölçüleri: Varyans, Çeyrek sapmalar, Değişim katsayısı, Mutlak Sapma
6Olasılık:Olasılığın Tanımı, Basit ve Bileşik Olaylar Bağımlı ve Bağımsız Olaylar, Ayrık Olay, Şartlı Olasılık)
7Olasılık Bağımlı ve Bağımsız Olaylarda Çarpma Kuralı, Bağımlı ve Bağımsız Olaylarda Toplama Kuralı, Permütasyon, Kombinasyon, Bayes Teoremi
8Ara Sınav
9Rasgele Değişken, Kesikli ve Sürekli Rasgele Değişkenler
10Binom Dağılımı ve Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım
11Örnekleme ve Örnekleme Kuramı,
12Tahmin: Nokta ve Aralık Tahmini
13Hipotez Testleri
14Regresyon
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Burhan ÇİL - İstatistik (Detay Yayıncılık)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma717
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1            4
ÖÇ2     5      3
ÖÇ3            5
ÖÇ4            5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr