Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP1004MUKAVEMETZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, yapı elemanlarının dış yükler altında nasıl davranacağını ve bu elemanlara verilecek boyutların nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Kesit ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplayabilecek
2 Kesit atalet momentlerini hesaplayabilecek
3 Çekme etkisinde bulunan yapı elemanlarının kesit analizini yapabilecek
4 Basınç etkisinde bulunan yapı elemanlarının kesit analizini yapabilecek
5 Kesme etkisinde bulunan yapı elemanlarının analizini yapabilecek
6 Eğilmeye maruz kesitlerin analizini yapabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş. Temel ilkeler. Mukavemetin dayandığı temeller. Kesitlerin ağırlık merkezi, atalet momentleri. Basit mukavet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme). Kesit etkisi diyagramları. Katı çisimlerin mekanik özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Giriş, Birimler, boyutlar
2Gerilme Hali
3İç kuvvetler
4İç kuvvetler
5Basit mukavemet halleri, normal kuvvet hali
6Basit mukavemet halleri, normal kuvvet hali
7Atatlet Momenti
8Ara Sınav
9Atalet momenti
10Kesme kuvveti hali
11Kesme kuvveti hali
12Burulma hali
13Burulma Hali
14Eğilme hali
15Eğilme hali
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Bakioğlu, M. 2001; Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul [2] İnan, M., 2003; Cisimlerin Mukavemeti , Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı428
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
ÖÇ6                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr