Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP1008YAPI STATİĞİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste esas olarak izostatik taşıyıcı sistemlerin kesit tesirlerinin hesaplanması ve tasarım için gerekli bilgilerin öğretilmesi, düzlem kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu ders sayesinde öğrenci izostatik sistemlerin statik analizini yaparak tasarım için gerekli mekanik büyüklükleri tespit edebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR.
Öğrenme Çıktıları
1 İzostatik kirişlerin kesit kuvvetlerini hesaplayabilecek ve grafik gösterelimlerini yapar
2 İzostatik düzlem çerçevelerin kesit kuvvetlerini hasaplar
3 İzostatik düzlem kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerini hesaplar ve değerlendirir
4Gerber kirişlerinin kesit tesirlerini hesaplar
5Üç mafsallı çerçevelerin kesit tesirlerini hesaplar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel bilgiler. Dış yükler, taşıyıcı sistemlerin tanıtımı, izostatik taşıyıcı sistem tanımı. İzostatik kirişler, izostatik düzlem çerçeveler, izostatik kafes sistemler, üç mafsallı sistemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İzostatik kirişler
2İzostatik kirişler
3İzostatik kirişler
4İzostatik kirişler
5İzostaik düzlem çerçeveler
6İzostaik düzlem çerçeveler
7İzostaik düzlem çerçeveler
8Ara Sınav
9izostatik düzlem çerçeveler
10izostatik düzlem kafes sistemler
11izostatik düzlem kafes sistemler
12izostatik düzlem kafes sistemler
13Üç mafsallı sistemler
14Üç mafsallı sistemler
15Üç mafsallı sistemler
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Ekiz, İ.2008; Yapı Statiği I, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2] Karaduman, M. ve Duran, Ş. 2003; Yapı Statiği 1-2, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 3] Çakıroğlu, A. ve Çetmeli, E. 1999; Yapı Statiği Cilt I, Onuncu Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr