Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ELK4200SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIZorunlu245
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hasan UZEL
Öğrenme Çıktıları
1Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirler.
2Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapar.
3Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapar.
4Proje için gerekli malzemeleri tanır.
5Proje tasarımı yaparak ürün üretimi yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalışma Konusunu Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Gerekli Malzemeleri Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalışma Konusunu SeçmekÇalışma konusuyla ilgili araştırmasını yapar.
2Elde Edilen Bilgileri SunmakÇalışma konusuyla ilgili bilgileri sunar.
3Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini inceler.
4Gerekli Malzemeleri SeçmekSistem/Ürünün Gerekli Malzemelerini Seçer.
5Elde Edilen Bilgileri SunmakElde Edilen Bilgileri Sunar.
6Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını HazırlamakSistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlar.
7Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını YapmakSistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını inceler.
8Arasınav (Sistem/Ürünün bu haftaya kadarki çalışmasını sunmak)Sistem/Ürünün bu haftaya kadarki çalışmasını sunar.
9Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını YapmakSistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapar.
10Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı KurmakSistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı inceler.
11Sistemin/Ürünün Kurulumunu YapmakSistemin/Ürünün Kurulumunu inceler.
12Sistemin/Ürünün Kurulumunu YapmakSistemin/Ürünün Kurulumunu Yapar.
13Sistemin/Ürünü Test EtmekSistemin/Ürünü çalışmasını inceler ve Test Eder.
14Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde SunmakSistemin/Ürünün Çıktılarını ve Raporunu inceler.
15Final Sınavı (Sistemin/Ürünü Sunmak)Sistemin/Ürünü Sunar ve çalıştırır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güler, Ç. 2007; Sistem Analizi ve Tasarımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Ders Notları, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14114
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma144
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15 4 5   5444 
ÖÇ25 4 5   5444 
ÖÇ35 4 5   5445 
ÖÇ45 4 5   5444 
ÖÇ55 4 5   5445 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr