Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL600SEMİNERZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri akademik veya sektöre yönelik olarak araştırma yapmak ve proje yazmak konusunda geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Yazını eleştirel olarak analiz eder.
2Yazından faydalanarak araştırma soruları önerir.
3Akademik dili ve referanslandırmayı düzgün bir biçimde kullanır.
4Araştırma sorusunu cevaplayabilecek kuramsal bir çerçeve geliştirir.
5Geniş bir okumaya dayanan iyi kurgulanmış hipotezler ve önermeler geliştirir.
6Kuramı uygulama ile ilişkilendirerek pratik çıkarımlar önerir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste öğrencilerden bir akademik rapor ve bir akademik proje önerisi yazmaları beklenecektir. Ders içerisinde buna ilişkin olarak öğrencilere akademik yazmaya ilişkin temel bilgiler verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Akademik Araştırma Yazımı ISunum
2Akademik Araştırma Yazımı IISunum
3Araştırma Önerisi SunumuTartışma
4Haftalık TartışmaTartışma
5Haftalık TartışmaTartışma
6Haftalık TartışmaTartışma
7Haftalık TartışmaTartışma
8Ara SınavıSınav
9 Haftalık TartışmaTartışma
10Haftalık TartışmaTartışma
11Haftalık TartışmaTartışma
12Haftalık TartışmaTartışma
13Haftalık TartışmaTartışma
14Haftalık TartışmaTartışma
15Final sınavıTartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bailey, Kenneth, D., . Methods of Social Research. Free Press.NY, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Seminer12020
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme5210
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1   555555 55555 555555555
ÖÇ2   555555 55555 555555555
ÖÇ3   555555 55555 555555555
ÖÇ4   555555 55555 555555555
ÖÇ55555555555555555555555555
ÖÇ6   555555 55555 555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr