Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
IKLY2105İNGİLİZCE-IISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olamayan ve İngilizceyi yeni öğrenmeye başlamış öğrencilerimize Avrupa konseyi ortak dil kriterleri doğrultusunda A1, A2, B1,B2 düzeyleri için öngörülen gramer, kelime bilgisi,konuşma, duyduğunu anlama, okuma ve yazma yeteneği kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Hasan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1Güncel ve genel konularda kendilerini ifade edebilecek seviyeye ulaşabilir.
2Öğrendiği dil becerileri ışığında yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir.
3Farklı konularla ilgili görüşlerini açıklayabilme ve tartışma yapabilir.
4Sözcükleri daha doğru biçimde telaffuz edebilir.
5Farklı okuma becerilerini uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Comparative and Superlative Form of Adjectives and Adverbs. The Past Tense of Be, Simple Past Tense, Future Tense and Be Going to, Time Clauses with Past and Future Tenses, If Clauses, Modals -Have to and must
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Adjectıves and Adverbs
2Comparative and Superlative Form of Adjectives and Adverbs. (-er,-est and more,most)
3As.....…As, The Same (As), Similar (To), and Different (From)
4The Past Tense of Be,There was,There were
5The Simple Past Tense with Past Time Expressions (Yesterday, Last …, …...... Ago)
6The Simple Past Tense with Regular Verbs
7The Simple Past Tense with Yes/No Questions, Wh- Questions
8Ara Sınav / Mid-Term
9Past Time Clauses with Before, After, As soon As and When
10The Future Tense: Be Going To
11Future Time Expressions
12Future Time Clauses with Before, After, When and As soon As
13If Clause (Type One)
14Have to – Has to (Strong Obligation)
15Revision and Consolidation
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Success in English, Nobel Yayınları, Ankara 2010 New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars) New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars) Oxford University Press, 2008 DERS ARAÇLARI: Longman Pocket English Dictionary
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik17117
Soru-Yanıt12112
Takım/Grup Çalışması15115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr