Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İKLY1105İNGİLİZCE ISeçmeli112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarılı olamayan ve İngilizce yi yeni öğrenmeye başlamış öğrencilerimize Avrupa konseyi ortak dil kriterleri doğrultusunda A1, A2, B1,B2 düzeyleri için öngörülen gramer,kelime bilgisi,konuşma, duyduğunu anlama,okuma ve yazma yeteneği kazandırmaktır .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hasan Arslan
Öğrenme Çıktıları
1Güncel ve genel konularda kendilerini ifade edebilecek seviyeye ulaşabilme,
2Öğrendiği dil becerileri ışığında yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilme,
3Farklı konularla ilgili görüşlerini açıklayabilme ve tartışma yapabilme,
4Sözcükleri daha doğru biçimde telaffuz edebilme,
5Farklı okuma becerilerini uygulayabilme,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Greetings, Subject Pronouns , Verb to Be, İmperatives, Possessive Adjectives, Prepositions of Place, Demonstrative Adjectives, There is / are, Quantifying Expressions, Giving Directions,The present progressive tense, Have Got / Has Got, Can / Can’t (Ability - Request), Telling time, Present Simple,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Greetings, Subject Pronouns , Verb to Be, İmperatives,
2Possessive Adjectives, Prepositions of Place (in, on, under, above, between, etc) Demonstrative Adjectives (This / That / These / Those),
3There is / are, Quantity Questions (How much… How many…)
4There is / are, Quantity Questions (How much… How many…)
5Giving Directions
6The Present Continous Tense
7Ara Sınav
8The Present Continous Tense, Still,Yet, Now
9Have Got – Has Got
10Can / Can’t (Ability - Request)
11Telling time
12The Simple Present Tense
13The Simple Present Tense with Yes / No Questions,Wh-- Questions
14The Simple Present Tense with Adverbs of Frequency (Always, Usually, Often,Etc)
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları Kernel One ( Robert O’Neil) New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars) New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars) Longman Pocket English Dictionary
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1           5      
ÖÇ2           5      
ÖÇ3           5      
ÖÇ4           5      
ÖÇ5           5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr