Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2016KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ömer DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturabilir
2Kalite Standartlarını Uygulayabilir
3 Kalite Standartlarını Uygulayabilir
4 Toplam kalite değerlendirmesi yapabilr
5Standart çalışmalar ile ilgili olarak ilgili kurumlarla ilişki kurabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Standardisasyona giriş 2-Standart ve Standardizasyon 3-Standardizasyonun sağladığı faydalar 4-YTürkiyede satandardizasyon ve standart hazırlama çalışmaları 5-ÇBelgelendirme akreditasyon 6-Kalite yönetim sistemi 7-Toplam kalite
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Standardizasyona giriş, standardizasyonou sağladığı faydalar
2Standart çalışmaları
3Belgelendirme ve akreditasyon
4Kalibrasyon çalıuşmaları
5Kalite ve kalite yaklaşımları
6Kalite ve verimlilik
7Toplam kalite
8Arasınav
9Kalite yönetim sistemi
10Kalite yönetim sistemi
11Uluslararası kabul gören kalite sistem belgerleri
12Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
13Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
14İstatitiksel Dağılımlar
15İstatitiksel Dağılımlar
16Dönesonu sınavım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Kölük, N., Dilsiz, İ., Kartal,S., 2010; Kalite güvencesi ve Standartları , Detay Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma8432
Ev Ödevi10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1            3    
ÖÇ2            3    
ÖÇ3            3    
ÖÇ4            3    
ÖÇ5            3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr