Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2022YAPI DENETİMİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yapı denetim yasası , uygulama yönetmeliği ve yapı denetim uygulamalarının öğrenilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yapı denetim yasası , uygulama yönetmeliği ve yapı denetim uygulamalarını öğretmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Şantiyelerde yapılan yapı denetim uygulamaları ile ilgili bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yapı denetim uygulama yönetmeliği; denetim kavramı, yapı denetiminin gelişimi, amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
2Yapı denetimi uygulama yönetmeliği; yapı sorumlularının görev ve sorumlulukları
3Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların çalışma usul ve esasları, teknik personelin denetim yetkisi
4Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ile ilgili esaslar, hizmet bedellerinin tespiti ve ödenmesi esasları
5Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar
6Yapı malzemeleri yönetmeliği
7İmar kanunu
8Ara Sınav
9Kalıp ve iskele
10Beton, beton sınıfları, betondan numune alma ve deneyleri
11Yapı çeliği, çeşitleri ve numune alma
12Mimari proje kontrol formu
13Statik-Betonarme proje kontrol formu
14Elektrik, ısı yalıtım, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, asansör, yangın tesisatı projesi kontrol formu
15Yönetmelik ek formlar, tutanaklar, belgeler, taahhütnameler, sözleşmeler, şantiyede tutulan defterler ve bildirgeler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. 05 Şubat 2008/26778 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 2. Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulamaları Sunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3. Kıvanç Topçuoğlu, Yapı Denetim Proje Uygulamaları, Nobel Yayınevi, 2014 4. Gündüz ÖZIŞIK, Yapı Denetimi El Kitabı, BirsenYayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt14228
Takım/Grup Çalışması14228
Gözlem14228
Alan Gezisi5210
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr