Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İTP2019BEDEN EĞİTİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Futbol, voleybol ve basketbol oyun kurallarını bilgisi kazandırmak. Temel jimnastik duruşlarını yapabilme becerisi geliştirmek. Sağlık yaşam için gerekli unsurların neler olduğunu tanıtmak Sağlık ile Beden eğitimi ve spor arasındaki ilişkiyi kavratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Beden eğitiminin sağlığımız açısından önemi açıklar
2Sağlık ve beden eğitimi arasındaki ilişkileri saptar/örneklendirir
3Oyunun çocukların motor gelişimine katkılarını açıklar
4Günlük yaşantıda yapılan egzersizleri açıklar
5Spor ve sosyal hayat arasında ilişki kurar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beden eğitiminin fiziksel gelişimdeki rolü.
2Beden eğitiminin psikomotor gelişimdeki rolü.
3Beden eğitiminin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimdeki rolü.
4Çocukların gelişim özellikleri.
5Spor sakatlıklarının tanımı ve önemi.
6Atletizm branşının eğitsel değeri (Koşular, Atmalar, Atlamalar).
7Atletizm branşının eğitsel değeri (Yürüyüşler, Çoklu Yarışlar).
8Ara sınav
9Yaşlanma, egzersiz ve sağlık.
10Yaşam ve sağlık ilişkisi.
11Olimpik kültür.
12Uygulama sınavı.
13Toplum ve olimpik başarı.
14Ülkemizde olimpizm.
15Modern olimpiyat oyunları.
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] KTU, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü. 2002; Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Ders Notları, Trabzon. [2] Aracı, H. 2001; Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Nobel Yayınevi, Ankara [3] İşler, M. 1997; Atletizm (Koşular, Atmalar, Atlamalar, Tutibay Yayınevi, Ankara. [4] Kalyon, T.A 2000; Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları, GATA Basımevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1                 
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr