Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
INNY2112MESLEK ETİĞİSeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi:Cihan ÖZÇELİK
Öğrenme Çıktıları
1Etik ve ahlak kavramlarını İnceleyebilir.
2Mesleki etik ilkelerine uyabilir.
3Sosyal sorumluluk projeleri uygular.
4Toplumda etik olan ve olmayan davranışları inceler.
5Mesleklertdeki davranış bozuklukarınmı inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek etiğini incelemek Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etik ve ahlak kavramları, Etik kavramı Ahlak kavramı Etik ve ahlak ilişkisi
2Ahlaki değerler Ahlaki gelişim süreci Etik kuralları
3Etik toplum ilişkisi Etik değerlere uygun davranışların sonuçları Bireyde etik davranışı etkileyen faktörler
4Etik sistemleri; amaçlanan sonuç etiği Kural etiği Toplumsal sözleşme etiği
5Kişisel etik Sosyal yaşam etiği
6Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler ; Kültür Normlar
7Değerler Hukuki normlar Ahlak normları Dini normlar Örf ve adetler
8Arasınav
9MESLEK ETİĞİ ; Meslek etiği kavramı Mesleki etik ilkeler Mesleğe bağlılık İş hayatında etik ve etik dışı konular İş hayatında etik ilkeler Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar Ahlaki karar alma yapısı
10İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi Etik olmayan davranışların önlenmesi İşyerinde Etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi İşyerinde etik bir iklim oluşturulması İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi
11MESLEKİ YOZLAŞMA VE ETİK DIŞI DAVRANIŞ SONUÇLARI ; Mesleki açıdan bireysel tükenmişlik ve özgüvenin yitimi Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk Örgütsel/mesleki bağların zayıflaması ve özbenliğin zarar görmesi
12İş kalitesinin önemsenmemesi Cinsel taciz Yanlış bilgilendirme veya bilgiyi saklama Özel hayata müdahale
13SOSYAL SORUMLULUK ; Sosyal sorumluluğun tanımı Sosyal sorumluluk türleri Ekonomik boyut Hukuki boyut Ahlaki boyut Gönüllülük boyutu
14İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri İşletmenin müşterilerine karşı sorumluluğu İşletmenin Tedarikçilere karşı sorumluluğu İşletmenin personeline karşı sorumluluğu İşletmenin hissedarlara karşı sosyal sorumluluğu İşletmenin topluma karşı sorumluluğu İşletmenin doğal çevreye karşı sorumluluğu İşletmenin çalışma hayatına yönelik sorumluluğu
15İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri İşletmenin müşterilerine karşı sorumluluğu İşletmenin Tedarikçilere karşı sorumluluğu İşletmenin personeline karşı sorumluluğu İşletmenin hissedarlara karşı sosyal sorumluluğu İşletmenin topluma karşı sorumluluğu İşletmenin doğal çevreye karşı sorumluluğu İşletmenin çalışma hayatına yönelik sorumluluğu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Immanuel, KANT, 2003; "Ethica; Etik Üzerine Dersler", Pencere Yayinlari 2] Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1             55  
ÖÇ2             55  
ÖÇ3             55  
ÖÇ4             53  
ÖÇ5             52  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr