Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUHY2018E-TİCARETSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Emrah Yıldız
Öğrenme Çıktıları
1E-ticaret faaliyetlerini planlamak
2E-ticaret faaliyetlerini yürütmek
3E-ticaret konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmak
4E-Ticaret ile öğrencilerde piyasa talebine cevap verebilecek niteliği sağlamak.
5E-Ticaret işlemini pratik olarak yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnternetin teknik gelişimi, yeni ekonomi kavramı bağlamında ticarette meydana gelen değişimlerin etkilerinin, elektronik ticaretin yönetsel, teknik, hukuki ve finansal altyapısı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları
2E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri
3E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü
4İnternet ortamında yayınların hukuki yönü
5Elektronik haberleşmenin hukuki yönü
6Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü
7E-Ticaret kavramı ve önemi
8Ara Sınavı
9E-Ticaret araçları
10E-Ticaret uygulamaları
11E-Ticarette veri analiz teknikleri
12Web tanımı
13Web programları ve Web programları kurulumu
14Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
15İşletmeler arası (B2B )
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erbaşlar, Gazanfer, Dokur, Şükrü “Elektronik Ticaret”, Nobel Basın Yayın, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi2510
Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1      43      
ÖÇ2      43      
ÖÇ3      43      
ÖÇ4      43      
ÖÇ5      43      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr