Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MUH-1003İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı işletmeciliğin temellerini öğretmek ve işletme fonksiyonları hakkında giriş düzeyinde bilgiler vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
Öğrenme Çıktıları
1İşletmeciliğin temel kavramları, işletme ve yönetimin temel fonksiyonlarını öğrenir.
2İşletme biliminin tarihsel gelişimi ve diğer bilim dalarlıyla olan ilişkilerini öğrenir.
3İşletmelerin kuruluş amaçları, kuruluş safhaları ve türlerini öğrenir.
4İşletmenin fonksiyonlarını (yönetim, tedarik, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme ) öğrenir.
5İşletmelerde sosyal sorumluluk ve etik hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları, işletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu, fizibilite etütleri, kuruluş yeri faktörleri, kapasite sorunları, işletmeciliğin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme biliminin temel kavramları
2Üretim faktörleri, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi
3İşletmenin amaçları ve sorumlulukları
4İşletmelerin sınıflandırılması
5İşletmelerin büyüklüğü ve kapasite
6İşletmenin kuruluş yeri seçimi
7Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
8Ara Sınav
9Yönetim Fonksiyonu
10Yönetim Fonksiyonu
11Tedarik- Üretim Fonksiyonu
12Pazarlama Fonksiyonu
13Finasman- Personel Fonksiyonu
14Muhasebe-Arge-Halkla İlişkiler Fonksiyonu
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Soner TASLAK ve Mehmet KARA, İşletme Bilimine Giriş ( Modern İşletmecilik ), Murathan Yayıncılık, 2. Baskı, Trabzon, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Soru-Yanıt14342
Örnek Vaka İncelemesi5525
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 12           
ÖÇ2 33           
ÖÇ3 43           
ÖÇ4 24           
ÖÇ5 43           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr