Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ525FAZ DÖNÜŞÜMLERİ ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Termodinamik ve istatistik mekanikte faz dönüşümlerini öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa EROL
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5Gibbs serbest enerjisi, fazlar ve difuzyon gibi temel kavramları öğrenir.
6Termodinamik ve istatistik mekanikte faz dönüşümlerini kavrar.
7Faz diyagramlarını yorumlayabilir.
8Kristal arayüzeyleri ve mikroyapılar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gibbs serbest enerji, fazlar, termodinamik ve istatistik mekanikte faz dönüşümleri; termodinamik ve faz diyagramları; difüzyon; kristal ara yüzeyleri ve mikroyapılar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gibbs serbest enerji
2Gibbs ve Helmholtz serbest enerji
3Fazlar
4Faz diyagramlarına giriş"
5Faz diyagramlarına giriş
6Termodinamik ve istatistiksel mekaniklerin faz dönüşümleri
7Termodinamik ve istatistiksel mekaniklerin faz dönüşümleri
8Ara sınav
9Termodinamik ve faz diyagramları
10Termodinamik ve faz diyagramları
11Difüzyon
12Difüzyon
13Kristal ara yüzeyleri ve mikro yapısı
14Kristal ara yüzeyleri ve mikro yapısı
15Kristal ara yüzeyleri ve mikro yapısı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. P. Shewmon, Diffüsion in solids, TMS, Pennsylvania, 1989. 2. J. D. Verhoeven, Fundementals of physical metallurgy, Wiley, 1975. 3. K. Laidler, Chemical Kinetics, Harper and Row, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması7214
Gösterme717
Beyin Fırtınası717
Makale Kritik Etme5210
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr