Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ550KATILARDA ISIL İLETİMSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Isıl iletkenlik ve metaller ve metalik olmayan sistemlerde ısıl iletkenliğin anlaşılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa EROL
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5Isıl iletkenlik ve temel kavramları öğrenir.
6Fonon ve fonon etkileşmesini bilir.
7Metallerin ve metalik olmayan sistemlerin ısıl iletkenlikleri hakkında bilgi sahibi olur.
8Kristallerin, amorf ve ametallerin ısıl iletkenlikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Isıl iletkenliğin ölçülmesi, kararlı metotlar, kararsız metotlar, metallerde ve metalik olmayan sistemlerde ısıl iletkenli, fononlar,Boltzmann denklemi, fonon etkileşmesi, normal ve Umklapp olayı, durulma zamanı metodu, değişgensel metot, Guyer ve Krumhans metodu, hemen hemen ideal metalik olmayan kristallerin ısıl iletkenliği, kusurlu kristallerde ısıl iletim, amorf, metal ve alaşımlarda ısıl iletkenlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Isıl iletkenliğin ölçülmesi
2Kararlı metotlar, kararsız metotlar
3Metallerde ve metalik olmayan sistemlerde ısıl iletkenlik
4Fononlar
5Boltzman denklemi
6Fonon etkileşmesi
7Fonon etkileşmesi
8Vize sınavı
9Normal ve Umklapp olayı
10Durulma zamanı metodu
11Değişgensel metot
12Guyer ve Krumhans metodu
13Hemen hemen ideal metalik olmayan kristallerin ısıl iletkenliği
14Kusurlu kristallerde ısıl iletim, amorf, metal ve alaşımlarda ısıl iletkenlik
15Problem çözümü
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
W. Kurz and D.J. Fisher, Fundamentals of solidification, fourth revised edition, Trans Tech Publication, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması7214
Gösterme717
Beyin Fırtınası717
Makale Kritik Etme5210
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr