Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL565ERGONOMİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ergonomi iş yerinde çalışanları olumsuz etkileyen çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilenir. Ergonominin amacı çalışanların sağlık problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi ve verimin arttırılabilmesi için çalışma ortamının nasıl düzenleneceği ve çalışanlara nasıl uyumlu hale getirileceğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda bu dersin amacı öğrencilerin ergonomi ile ilgili temel konulara hakim olabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten Akın
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler ergonomik uygulamaların önemini öğrenir.
2Ergonominin insan sağlığı ile ilgisini açıklayabilir.
3Ergonominin verimliliği artırma açısından önemini bilir.
4Ergonomik yaklaşımları tanımlar.
5İş kazalarının azaltılması, etkin çalışma ortamının ve programının oluşturulması gibi uygulamaları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ergonominin tanımı, tarihsel gelişimi, antropometrik- biyomekenik- fizyolojik yaklaşımlar, insan makine çevre ilişkisi, temel sağlık ilkeleri, iş kazaları ve önleme yolları, işin ve iş yerinin ergonomik açıdan düzenlemesi gibi konulara yer verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ergonomiye Giriş
2Ergonominin Tarihsel Gelişimi
3Ergonominin Genel Prensipleri
4İş Koşullarına Ergonomik Yaklaşım: Antropometrik Yaklaşım
5İş Koşullarına Ergonomik Yaklaşım: Biyomekanik Yaklaşım
6 İş Koşullarına Ergonomik Yaklaşım: Fizyolojik Yaklaşım
7 İş yerinde İnsan Makine ve Çevre Etkileşimi
8Vize Sınavı
9Temel Sağlık İlkeleri ve Ergonomi
10Güvenlik ve İş Kazaları: Giriş
11Güvenlik ve İş Kazaları (devamı)
12İşyerindeki Fiziksel Stresörler
13 Çalışma Programları
14Ergonomi İş Tasarımı İlişkisi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ergonomi, Alaettin Sabancı, Sarp Korkut Sümer
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı224
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi10220
Rapor Hazırlama133
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme12224
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr