Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL567FİNANSAL MUHASEBEDE SEÇİLMİŞ KONULARSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerin özellik arz eden ekonomik olaylarının muhasebeleştirilmesinin tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet Ulusan
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenci bilanço ve gelir tablosu kalemlerini tanımlar.
2Bu dersi başaran öğrenci işletmelerin özellik arz eden ekonomik olaylarını kaydeder.
3Bu dersi başaran öğrenci kayıt hatalarını düzeltebilir ve envanter işlemlerini tanımlar.
4Bu dersi başaran öğrenci finansal tablo hazırlayabilir.
5Bu dersi başaran öğrenci finansal tabloları analiz edebilir.
6Bu dersi başaran öğrenci finansal tablolarının denetimini yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders hazır değerler, kısa ve uzun vadeli menkul kıymet yatırımları, ticari alacaklar ve diğer alacaklar, stoklar, peşin ödenmiş giderler, peşin tahsil edilmiş gelirler, gelir tahakkukları, gider tahakkukları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, gelir ve giderler ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesi gibi konuları inceler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hazır değerler, kısa ve uzun vadeli menkul kıymet yatırımları ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
2Ticari ve diğer alacaklar ve stoklar ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
3Peşin ödenmiş giderler, peşin tahsil edilmiş gelirler, gelir ve gider tahakkuklarının muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
4Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
5Mali borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlar ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
6Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler ile borç ve gider karşılıkları ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
7Gelirler, maliyetler ve giderler ile ilgili özellik arz eden ekonomik olayların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
8Ara Sınav
9Örnek uygulamaKonu anlatımı
10Bedelsiz teslimlerin vergi boyutu ve muhasebeleştirilmesi, Bonusların muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
11Kredi kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesi, E-satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Konu anlatımı
12Ayın ücret ödemelerinin vergi karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları, Eş ve çocuklara yapılan ücret ödemelerinin vergi mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu karşısındaki durumu ile muhasebe kayıtları Konu anlatımı
13Gider yazılabilen katma değer vergisi, Vergi incelemesi sırasında ortaya çıkan matrah farkının, vergi aslı ve cezalarının muhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
14İnternet sitesi maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, Kayıt hatalarının düzeltilmesiKonu anlatımı
15Final SınavıKonu anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Kemalettin ÇONKAR, Hikmet ULUSAN ve Mehmet ÖZTÜRK, (2010), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara Hikmet Ulusan (2017), Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Ekin Basım yayın Dağıtım, Bursa. DERS ARAÇLARI: Orhan SEVİLENGÜL (2007), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara Orhan SEVİLENGÜL (2007), Açıklamalı ve Notlu Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, Gazi Kitabevi, Ankara Konu ile ilgili makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3824
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5                       
ÖÇ2 5                       
ÖÇ3 5                       
ÖÇ4 5                       
ÖÇ5 5                       
ÖÇ6 5                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr