Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL571DEĞERLEME VE FİNANSAL TABLOLARSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, değer ve değerleme kavramları ile finansal raporlama açısından değerleme konusunu bütün yönleriyle tanıtmaktır. Ayrıca, bu ders, Türkiye'de muhasebe uygulamalarına yön veren Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri hakkında bilgi vermeyi ve Vergi Usul Kanunu ve TMS / TFRS'lere göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenciler değer ve değerleme kavramları ve finansal raporlama açısından değerleme konusunda bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenciler Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler açısından varlık ve borçları değerleme ölçülerini öğrenir.
3Bu dersi başaran öğrenciler ekonomik olayları muhasebeleştirebilir ve finansal tabloları analiz edebilir.
4Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere göre finansal tablo hazırlayabilir.
5Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere göre hazırlanan finansal tabloları denetleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, değer ve değerleme kavramları, değerlemenin önemi, amacı ve konusu, değerleme esaslarının sınıflandırılması ve değerlemede kullanılan ölçü birimleri, değerleme yaklaşımları, finansal raporlamada kullanılan değerleme esaslarında ortaya çıkan değişikliklerin nedenleri, değerleme esaslarını değerlendirme kriterleri, genel değerleme ilkeleri. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'ne göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri, Vergi Usul Kanunu'na göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri, Türk Ticaret Kanunu'na göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri, TMS / TFRS’lere göre varlık ve borçları değerleme ölçüleri, Vergi Usul Kanunu ve TMS / TFRS’lere göre varlık ve borçları değerleme ölçülerinin karşılaştırılması, ve değerlemenin finansal tablolar üzerine etkisinin örnekler yoluyla incelenmesi gibi konuları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Değer ve değerleme kavramları, değerlemenin önemi, amacı ve konusu, değerleme esaslarının sınıflandırılması ve değerlemede kullanılan ölçü birimleriKonu anlatımı
2Değerleme yaklaşımları, finansal raporlamada kullanılan değerleme esaslarında ortaya çıkan değişikliklerin nedenleri, değerleme esaslarını değerlendirme kriterleri, genel değerleme ilkeleri. değerleme ölçüleriKonu anlatımı
3Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'ne göre varlık ve borçları değerleme ölçüleriKonu anlatımı
4Vergi Usul kanunu'na göre varlık ve borçları değerleme ölçüleriKonu anlatımı
5Vergi Usul kanunu'na göre varlık ve borçları değerleme ölçüleriKonu anlatımı
6Makale incelemesiKonu anlatımı
7Türk Ticaret Kanunu ve TMS / TFRS'lere göre varlık ve borçları değerleme ölçüleriKonu anlatımı
8Ara Sınav
9Türk Ticaret Kanunu ve TMS / TFRS'lere göre varlık ve borçları değerleme ölçüleriKonu anlatımı
10Makale incelemesi Konu anlatımı
11Vergi Usul Kanunu ile TMS / TFRS’lere göre varlık ve borçları değerleme ölçülerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
12Vergi Usul Kanunu ile TMS / TFRS’lere göre varlık ve borçları değerleme ölçülerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
13Makale incelemesi Konu anlatımı
14Değerlemenin finansal tablolar üzerine etkisinin örnekler yoluyla incelenmesiKonu anlatımı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk,(2008) Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 4 Remzi Örten, Aydın Karapınar, (2007) TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara 5. Serap Yanık ve Yıldız Özerhan, (2015), Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS - 2015, TÜRMOB Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara. 6. Konu ile ilgili makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr