Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL583YÖNETİM OKUMALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, her bir öğrencinin, uzmanlık alanına yönelik yönetim yazını konularında, akademik denetim ve yönlendirme çerçevesinde araştırma ve yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler uzmanlık alanları ile ilgili birikim sağlayacaktır.
2Öğrenciler araştırma yeteneklerini geliştireceklerdir.
3Tez aşamasına yönelik teorik altyapı oluşturacaklardır.
4Örgüt teorilerini yorumlayabileceklerdir.
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, yönetim ve örgüt kuramında yönlendirilmiş akademik okuma parçalarının öğrencilere verilmesini içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örgüt Teorisinin Gelişimi
2Davranışın Nedenlerini Anlamak
3Davranışın 5 Modeli
4Örgüt Bileşiminin Etkileri
5Sosyal Kontrol Mekanizması
6Güç ve Etki Geliştirme
7Örgütsel Performans
8Vize sınavı
9Örgüt Teorilerine Eleştirel Perspektif
10Örgüt Teorisinde Yeni Yönelimler
11Örgütsel Dinamikler
12Proje sunumu ve tartışmalar
13Proje sunumu ve tartışmalar
14Proje sunumu ve tartışmalar
15Proje sunumu ve tartışmalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilimsel Yönetimin İlkeleri - Frederick W. Taylor Siyasetname - Nizamulmulk Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib Yönetimin Geleceği - Gary Hamel Metaforlar - Gareth Morgan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım000
Tartışma000
Soru-Yanıt000
Örnek Vaka İncelemesi000
Beyin Fırtınası000
Bireysel Çalışma000
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma000
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma000
Okuma000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr