Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL554GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, güncel pazarlama tekniklerinin önemini vurgulamak ve güncel pazarlama tekniklerinin kullanılmasının işletmelere neler kazandıracağı hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURTOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamanın geçirdiği değişim, pazarlamada yeni yaklaşımlar ve güncel konular hakkında fikir sahibi olur.
2Pazarlama hakkında teorik bilgileri uygulama örnekleri ile ilişkilendirebilir.
3Pazarda meydana gelen değişimler neticesinde oluşan yeni pazarlama kavramı ve tekniklerini öğrenir
4Küçük ve büyük ölçekli işletmelerin uygulayabilecekleri pazarlama tekniklerini kavrar
5Pazarlama açısından işletme problemlerini tanımlayabilir ve hangi pazarlama tekniklerinin sorunu çözeceğine karar verebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler, postmodern pazarlama, değer pazarlaması, pazar odaklılık, müşteri memnuniyeti, niş pazarlama, veritabanlı pazarlama, doğrudan pazarlama, internette pazarlama, mobil pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, etkinlik pazarlaması, sosyal pazarlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlamanın Yeni Tanımı Konu Anlatımı
2Postmodern Pazarlama Konu Anlatımı
3Değer PazarlamasıKonu Anlatımı
4Pazar Odaklılık Konu Anlatımı
5Müşteri MemnuniyetiKonu Anlatımı
6Niş Pazarlama Konu Anlatımı
7Veritabanlı Pazarlama Konu Anlatımı
8Ara SınavıSınav
9Doğrudan PazarlamaKonu Anlatımı
10İnternette Pazarlama Konu Anlatımı
11Mobil Pazarlama Konu Anlatımı
12Ağızdan Ağıza Pazarlama Konu Anlatımı
13Etkinlik PazarlamasıKonu Anlatımı
14Sosyal Pazarlama Konu Anlatımı
15Final sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnci Varinli, Kahraman Çatı (Editörler), Güncel Pazarlama Yaklaşımından Seçmeler, Detay Yayıncılık, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Tartışma5210
Alan Çalışması236
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme10330
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1        4    44  3     4 
ÖÇ2        4    44  3     4 
ÖÇ3        4    44  3     4 
ÖÇ4        4    44  3     4 
ÖÇ5        4    44  3     4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr