Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL558ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Üretim planlama ve kontrol, planlama ve kontrol olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır. Üretim planlama ne zaman, ne miktarda, nerede ve hangi olanaklar ile üretimin yapılacağı ile ilgilenirken, üretim kontrol, planlanan üretime uygunluğu denetler ve aksaklıkları gidermeye çalışır. Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerin rekabet gücü açısından çok önemli olan üretim planlama ve kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri, kullanılan analiz tekniklerini ve yöntemleri detaylı olarak tanıtmaktır. Ayrıca derste konu ile ilgili örnek olaylar ve makaleler tartışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler üretim sistemlerini tanır.
2Üretim planlama ve kontrol kavramlarını öğrenir.
3Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin neler olduğunu ve aşamalarını bilir.
4Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerine ilişkin yöntem ve analiz tekniklerini uygulayabilir.
5Üretim programı hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında üretim sistemleri, talep tahmini, toplu üretim planlama, ana üretim çizelgeleme, stok yönetimi, kapasite planlama, üretim programlama ve çizelgeleme konuları anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üretim Planlama ve Kontrole Giriş
2Üretim Sistemleri
3Üretim Sistemleri (devamı)
4Talep Tahmini
5Talep Tahmini (devamı)
6Toplu Üretim Planlama
7Toplu Üretim Planlama (devamı)
8Vize Sınavı
9Ana Üretim Çizelgeleme
10Stok Yönetimi
11Stok Yönetimi
12Malzeme İhtiyaç Planlaması
13Kapasite Planlama
14Çizelgeleme
15Çizelgeleme (devamı)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Üretim Planlama ve Kontrol, Prof. Dr. Gönül Yenersoy Üretim Planlama ve Kontrol, Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Y. Doç. Dr. Murat Baskak
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü12336
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr