Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL564MUHASEBE STANDARTLARISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, evrensel muhasebe standartları, Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uyum sürecinde gelinen aşama ve yürürlükte olan muhasebe standartlarını tanıtmaktır. Ayrıca, bu ders muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere mezuniyet sonrasında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) hakkında bilgi sağlamayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenciler muhasebe standartları, gerekliliği, evrensel muhasebe standartları ve yararları hakkında bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenciler Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler ile yürürlükte olan UMS / UFRS'ler ve dolayısıyla TMS / TFRS'leri öğrenir.
3Bu dersi başaran öğrenciler seçilmiş TMS / TFRS'ler hakkında bilgi sahibi olur.
4Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere göre finansal tablo hazırlayabilir.
5Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere göre hazırlanan finansal tabloları denetleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, ülke muhasebe uygulamalarının farklılaşmasının nedenleri, ülke muhasebe uygulamalarının farklılıklarından kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri, evrensel muhasebe standartlarının ortaya çıkış nedenleri, evrensel muhasebe standartları olarak UMS / UFRS, evrensel muhasebe standartlarının yararı, UFRS vakfı, yürürlükte olan UMS / UFRS'ler, Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler, UMS / UFRS'lere uyum sürecinde gelinen aşama, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yürürlükte olan TMS / TFRS'ler, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, Seçilmiş TMS / TFRS’lerin incelenmesi gibi konuları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebe ve muhasebe kuramı, muhasebe standartlarının tanımı ve oluşturulması, ülke muhasebe uygulamalarının farklılaşmasının nedenleri, ülke muhasebe uygulamalarının farklılıklarından kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileriKonu anlatımı
2Evrensel muhasebe standartlarının ortaya çıkış nedenleri, evrensel muhasebe standartları olarak Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), evrensel muhasebe standartlarının yararı, UFRS Vakfı, yürürlükte olan UMS / UFRS'lerKonu anlatımı
3Türkiye'de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), yürürlükte olan TMS / TFRS'lerKonu anlatımı
4Finansal Raporlamaya İlişkin kavramsal ÇerçeveKonu anlatımı
5Finansal Raporlamaya İlişkin kavramsal ÇerçeveKonu anlatımı
6TMS 1 Finansal Tabloların SunuluşuKonu anlatımı
7TMS 1 Finansal Tabloların SunuluşuKonu anlatımı
8Ara Sınav
9TMS 7 Nakit Akış TablolarıKonu anlatımı
10TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Konu anlatımı
11TMS 2 StoklarKonu anlatımı
12TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal AraçlarKonu anlatımı
13TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar Konu anlatımı
14TMS 16 Maddi Duran VarlıklarKonu anlatımı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ders Notları DERS ARAÇLARI: 1. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk,(2008) Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 4 Remzi Örten, Aydın Karapınar, (2007) TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara 5. Serap Yanık ve Yıldız Özerhan, (2015), Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS - 2015, TÜRMOB Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr