Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL566İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROLSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme yönetimi için bütçelemenin önemini tanıtmak ve bütçelerin nasıl hazırlanacağını ve ayrıca planlama, kontrol ve karar alma için bütçe bilgilerinin nasıl yorumlanacağını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Bütçelerin yönetim kararlarındaki hayati önemini öğrenir.
2Planlama, kontrol ve karar almaya ilişkin ilgili bütçelerin nasıl hazırlanacağını öğrenir.
3Planlama, kontrol ve karar almada bütçe bilgilerini nasıl yorumlayacağını öğrenir.
4Yönetimin planlama ve kontrol fonksiyonu için bütçeleri kullanarak performans analizi yapar.
5Bütçesel serbestliğin ve katılımcı bütçelemenin davranışsal sonuçlarını açıklar.
6Tipik bir organizasyonun bütçe yönetim sürecini açıklar.
7İmalatçılar, hizmet işletmeleri, ticaret işletmeleri ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından hazırlanan faaliyet bütçeleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkları tanımlar.
8Faaliyet temelli bütçeleme kavramını ve bütçeleme sürecine getirdiği yararları açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, ana bütçeyi oluşturan çeşitli bütçe programlarının nasıl hazırlanacağı, planlama, kontrol ve karar almada bütçelerin rolü ve esnek bütçelerin performansı değerlendirmek için niçin gerekli olduğu gibi konuları inceler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bütçe, bütçeleme, bütçeleme sistemlerinin amaçları ve bütçe türleriKonu anlatımı
2Planlama ve kontrolde bütçelerin kullanımıKonu anlatımı
3Bütçeleme açısından ticaret, imalat ve hizmet organizasyonları arasındaki farklılıklarKonu anlatımı
4Gelir bütçeleriKonu anlatımı
5Faaliyet bütçeleriKonu anlatımı
6Bütçelenmiş gelir tablosuKonu anlatımı
7Yatırım bütçeleriKonu anlatımı
8Ara Sınav
9Nakit bütçeleriKonu anlatımı
10Bütçelenmiş bilançoKonu anlatımı
11Sıfır temelli bütçelemeKonu anlatımı
12Esnek bütçelerKonu anlatımı
13Ana bütçe hazırlamak için faaliyet temelli bütçe kullanımıKonu anlatımı
14Bütçelerin denetimi ve performans raporlarıKonu anlatımı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Vasfi HAFTACI, İşletme Bütçeleri, Beta Yayınları, İstanbul, 6. Baskı, 2007 DERS ARAÇLARI: Ahmet TOKAÇ, İşletmelerde Bütçeleme ve Raporlama, Tunca Kitabevi, Ankara, 1. Baskı, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Problem Çözümü8324
Bireysel Çalışma5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ6 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ7 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ8 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr