Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL570MUHASEBE DENETİMİ VE UYGULAMALARISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere muhasebe denetiminin temel kavramlarını ve temellerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Denetimin tanımını ve denetim türlerini bilir.
2Denetçi türlerini bilir ve denetçilerin görevlerini tanımlar.
3Genel kabul görmüş denetim standartlarını bilir ve muhasebe denetim sürecini açıklar.
4Denetim kanıtlarını bilir ve kanıt toplama tekniklerini tanımlar.
5Denetim tekniklerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibidir ve bu teknikleri uygular.
6Denetim risk unsurlarını bilir.
7Denetimde önemlilik kavramını ve önemlilik planlamasını bilir.
8Hesapların denetimini yapabilir.
9 Denetim süreci sonunda denetim raporunun nasıl hazırlanacağını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste denetimin tanımından yola çıkarak, genel kabul görmüş denetim standartları paralelinde denetim süreci anlatılmaktadır. Denetim planlanması aşamasından denetim raporunun yazılmasına kadarki süreç kapsamlı olarak verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleriKonu Anlatımı
2Genel kabul görmüş denetim standartlarıKonu Anlatımı
3Denetim raporuKonu Anlatımı
4Denetim süreci ve planlanmasıKonu Anlatımı
5Denetim kanıtı ve teknikleriKonu Anlatımı
6İç kontrol sistemiKonu Anlatımı
7Denetimde risk kavramı ve önemlilik planlamasıKonu Anlatımı
8Ara SınavıSınav
9Alacakların ve stokların denetimiKonu Anlatımı
10Maddi duran varlıkların denetimiKonu Anlatımı
11Yatırımların ve diğer varlıkların denetimiKonu Anlatımı
12Yabancı kaynakların denetimiKonu Anlatımı
13Gelir tablosunun denetimiKonu Anlatımı
14Denetim raporunun hazırlanmasıKonu Anlatımı
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ersin Güredin, Denetim, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Basım, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik21020
Rehberli Problem Çözümü13339
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2918
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2714
Ev Ödevi5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15555555555555555555555555
ÖÇ25555555555555555555555555
ÖÇ35555555555555555555555555
ÖÇ45555555555555555555555555
ÖÇ54444444444555544444444444
ÖÇ64444444444444444444444444
ÖÇ75555555555555555555555555
ÖÇ84444444444444444444444444
ÖÇ95555555555555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr