Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL572VERGİ MUHASEBESİ VE UYGULAMALARISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı vergi kavramından yola çıkarak, özellikle verginin muhasebe boyutlarının aktarılmasını sağlamaktır. Vergi muhasebesi ile ticari muhasebe arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların özellikle mali tabloları nasıl etkilediğinin öğretilmesi ana amaçlar arasında yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Vergi kavramını ve vergi türlerini bilir.
2Ticari ve mali kar kavramlarını ve farklılıklarını bilir.
3Vergi türlerini (gelir, kurumlar vergisi ve dolaylı vergiler) bilir.
4Kanunen kabul edilmeyen ve vergiden istisna gelirleri bilir.
5Vergi beyannameleri ile ilgili özellikleri bilir ve beyanname hazırlayabilir.
6Geçici vergi nasıl hesaplayabilir.
7Örtülü kazanç ve transfer fiyatlaması kavramlarını bilir.
8Vergi Usul Kanunu çerçevesinde vergi muhasebesi ile ticari muhasebe arasındaki farkı bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ticari ve mali kar kavramları ve bu kar türlerinin hesaplanması, Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesi düzenleme, serbest meslek kazançlarını, gayrimenkul sermaye iratlarını, menkul sermaye iratlarını ve diğer kazanç ve iratları hesaplama konularına değinilmektedir. İkinci bölümde gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve bu vergilerin hesaplanması ile ilgili konular anlatılmaktadır. Son bölümde ise vergi boyutunda ticari muhasebedeki farklılıklar aktarılmaktadır. Özellikle Vergi Usul Kanunu çerçevesinde özellik arz eden hususlara yer verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak vergi kavramı, önemi ve özelliklerinin öğretilmesi. Konu Anlatımı
2Ticari kar ve mali kar kavramlarının öğretilmesi ve bu kar kavramlarının farklılaşmasına neden olan unsurlar. Konu Anlatımı
3Doğrudan vergi kavramı ve doğrudanı vergi türlerinin öğretilmesi. Konu Anlatımı
4Dolaylı vergi kavramı ve dolaylı vergi türlerinin öğretilmesi. Konu Anlatımı
5Geçici verginin hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının yapılması.Konu Anlatımı
6Beyanname kavramı ve genel olarak beyanname düzenlenmesinin öğretilmesi.Konu Anlatımı
7Örtülü kazanç ve transfer fiyatlaması kavramlarının öğretilmesi. Konu Anlatımı
8Arasınav
9VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
10VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
11VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
12VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
13VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
14VUK açısından hesap bazında ticari muhasebe ile vergi muhasebesi arasındaki farklılıkların öğretilmesiKonu Anlatımı
15Yarıyıl Sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vergi Muhasebesi İle ilgili Literatürde yer alan kaynaklar, kanunlar, tebliğler ve yayınlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik313
Tartışma16464
Bireysel Çalışma3412
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2816
Ev Ödevi313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ6 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ7 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ8 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr