Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL514.801101STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öncelikle öğrencilere stratejik düşünmenin ve stratejik yönetimin önemini öğretmektir. Kişiler kurumlar ve ülkeler için vizyon misyon ve stratejilerin nasıl hazırlanabileceğin, SWOT analizlerinin bu süreçte nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi bu dersin temel amaçlarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akın
Öğrenme Çıktıları
1Stratejik yönetimin kişiler, kurumlar ve ülkeler için çok önemli olduğunu öğrenir.
2Kişi, kurum ve ülkeler için vizyon, misyon ve stratejiler geliştirebilir.
3SWOT analizi yapabilir.
4Uzun vadeli ve dış etkileri hesaba katan bir bakış açısı kazanır.
5Kriz yönetimi, hizmet işletmelerinde yönetim ve kar amaçsız kurumlarda yönetim konusunda bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste stratejik yönetimin öneminin anlatılmasının ardından vizyon, misyon ve stratejilerin nasıl geliştirilebileceği, bunlar geliştirilirken SWOT analizinin nasıl kullanılabileceği anlatılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Vizyon ve misyon’un tanımı özellikleri ve geliştirilmesi
2Strateji ve politikaların tanımı özellikleri ve geliştirilmesi
3İşletmenin iş çevresi, ulusal ve küresel çevrelerin işletmeye etkilerinin değerlendirilmesi
4İşletmenin iş çevresi, ulusal ve küresel çevrelerin işletmeye etkileri değerlendirilmesi
5SWOT analizi
6SWOT analizi
7Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı
8Ara Sınav
9Farklılaştırma stratejileri
10Odaklanma stratejileri
11Bütünleşme ve çeşitlendirme stratejileri
12Strateji ve teknoloji, strateji ve kültür
13Kriz yönetimi
14Hizmet işletmelerinde yönetim
15Kar amaçsız örgütlerde yönetim
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık, 7. Baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Örnek Vaka İncelemesi717
Beyin Fırtınası717
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr