Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL518.801101ÖRGÜTLERDE İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANALİZİ IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İnsan davranışlarını birey, grup, örgüt ve çevre düzeyinde inceleyerek, örgüt içerisinde insan davranışlarını açıklayabilmek ve anlamak için teorik bilgileri elde etmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKIN
Öğrenme Çıktıları
1moıtivasyon teorilerini ve birey davranışındaki önemini bilir
2iş tutumlarını ve birey davranışı üzerindeki etkilerini bilir
3stresin birey davranışındaki etkilerini ve stresle bireysel ve örgütsel mücadele yollarını bilir
4iletişim ve ikna yöntemlerini bilir
5örgütlerde görüşme, müzakere ve pazarlık süreçlerini bilir
6örgüt iklimi, güç, politika ve politik davranışları ve bunların insan davranışındaki etkilerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mıotivasyon teorilerinin uygulamadaki insan davranışları üzerindeki etkileri, iş tutumlarının nasıl geliştiği, iş stresinin örgütsel stresle ilişkisi ve şnsan davranışı üzerindeki etkileri, örgütsel iletişim, ikna ve insan davranışı üzerindeki etkileri, örgütlerde görüşme, müzakere ve pazarlık süreçleri ve insan davranışları üzerindeki etkileri, eğitim ve insan davranışlarında öğrenme ilişkisi, örgüt iklimi ve davranış ilişkisi, örgütlerde güç, politika ve politik davranışlar, örgüt kültürü ve insan davranışlarındaki etkileri, vaka analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mıotivasyon teorilerinin uygulamadaki insan davranışları üzerindeki etkileriKonu anlatımı
2İş tutumları ve geliştirilme süreci, bireysel iş stresi Konu anlatımı
3bireysel iş stresinin örgütsel stresle ilişkisi ve insan davranışı üzerindeki etkileriKonu anlatımı
4örgütsel iletişim, ikna ve insan davranışı üzerindeki etkileriKonu anlatımı
5örgütlerde görüşme, müzakere ve pazarlık süreçleri ve insan davranışları üzerindeki etkileriKonu anlatımı
6eğitim ve insan davranışlarında öğrenme ilişkisi, Konu anlatımı
7örgüt iklimi ve davranış ilişkisiKonu anlatımı
8ArasınavKonu anlatımı
9 örgütlerde güç, politika ve politik davranışlar,Konu anlatımı
10 örgüt kültürü ve insan davranışlarındaki etkileriKonu anlatımı
11 vaka analizleriKonu anlatımı
12 vaka analizleriKonu anlatımı
13 vaka analizleriKonu anlatımı
14 vaka analizleriKonu anlatımı
15genel değerlendirmeKonu anlatımı
16Dönemsonu sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halil Can - Organizasyon ve Yönetim - SİYASAL KİTABEVİ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Örnek Vaka İncelemesi7214
Beyin Fırtınası326
Makale Kritik Etme236
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr