Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL519.801101ÖRGÜTLERDE İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANALİZİ ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İnsan davranışlarını birey, grup, örgüt ve çevre düzeyinde inceleyerek, örgüt içerisinde insan davranışlarını açıklayabilmek ve anlamak için teorik bilgileri elde etmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKIN
Öğrenme Çıktıları
1örgütsel davranışın temellerini ve bir disiplin olarak hangi disiplinlerden faydalandığını bilir
2örgüt içinde insan davranışlarının hangi analiz düzeylerinde ele alındığını bilir
3kişiliğin örgüt içerisindeki insana davranışlarına nasıl yansıdığını bilir
4bir grup üyesi olarak bireysel davranışın nasıl şekillendiğini bilir
5örgüt içerisinde liderlik tarzı ve motivasyon teknikleri ile bireysel davranışın nasıl şekillendiğini bilir
6örgüt içerisinde geliştirilen duyguların tutumların ve değerlerin insan davranışı üzerindeki etkilerini bilir
7örgütsel stres ve çatışmaların insan davranışları üzerindeki etkisini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
örgütsel davranış disiplini ve ilgi alanları, örgütler ve örgütlerde insan davranışlarının bir bilim olarak ortaya çıkışı ve örgütsel davranış biliminin kısa tarihçesi, örgüt içerisinde insan davranışlarının analiz düzeyleri (birey, grup, örgüt ve çevre), ilgili disiplinler, yönetici ve örgüt kavramlarına davranış bilimleri açısından bakış, örgütlerde insan davranışının analizinde izlenen bilimsel yöntem, birey ve kişilik, işyerinde hakim duyguklar, tutum ve işe karşı geliştirilen tutumlar, örgütlerde birey öğrenmesi ve örgütsel öğrenme, örgüt kültürü ve birey davranışlarına yansımaları, örgütlerde bireysel davranışı şekillendiren gruplar, örgütsel ortamda liderlik, motivasyon ve insan davranışlarında yarattığı değişimlerin analizi, örgüt içinde çatışma davranışı ve analizi, örgütsel stres ve bireysel davranış üzerindeki etkilerin analizi, örgütsel değişim ve gelişme ile insan davranışları üzerindeki etkileri, iş ahlakı ve davranış ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1örgütsel davranış disiplini ve ilgi alanları, örgütler ve örgütlerde insan davranışlarının bir bilim olarak ortaya çıkışı ve örgütsel davranış biliminin kısa tarihçesiKonu anlatımı
2örgüt içerisinde insan davranışlarının analiz düzeyleri (birey, grup, örgüt ve çevre), örgütiçerisinde insan davranışlarının analizi ile ilgili disiplinlerKonu anlatımı
3yönetici ve örgüt kavramlarına davranış bilimleri açısından bakış, örgütlerde insan davranışının analizinde izlenen bilimsel yöntemKonu anlatımı
4örgütlerde insan davranışının analizinde izlenen bilimsel yöntem, birey ve kişilikKonu anlatımı
5birey ve kişilik, işyerinde hakim duygular, tutum ve işe karşı geliştirilen tutumlarKonu anlatımı
6 işyerinde hakim duygular, tutum ve işe karşı geliştirilen tutumlar,örgütlerde birey öğrenmesiKonu anlatımı
7örgütlerde birey öğrenmesi ve örgütsel öğrenmeKonu anlatımı
8Arasınav,Konu anlatımı
9örgüt kültürü ve birey davranışlarına yansımaları, örgütlerde bireysel davranışı şekillendiren gruplarKonu anlatımı
10 örgütsel ortamda liderlik, motivasyon ve insan davranışlarında yarattığı değişimlerin analiziKonu anlatımı
11örgüt içinde çatışma davranışı ve analizi, Konu anlatımı
12örgütsel stres ve bireysel davranış üzerindeki etkilerin analiziKonu anlatımı
13örgütsel değişim ve gelişme ile insan davranışları üzerindeki etkileriKonu anlatımı
14 iş ahlakı ve davranış ilişkisiKonu anlatımı
15Genel değerlendirme ve örgütlerde insan davranışlarının analizinde teorik bilgilerin gözden geçirilmesiKonu anlatımı
16Dönemsonu sınavıSınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halil Can - Organizasyon ve Yönetim - SİYASAL KİTABEVİ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi7535
Makale Kritik Etme7535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr