Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL522.801101ULUSLARARASI PAZARLAMASeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, pazarlama faaliyetlerinin uluslararası boyutlarını öğrencilere kavratmak ve uluslararası ticarette kullanılan yöntemler ile belgeler hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. AHMET BAYRAKTAR
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası Ticaretin temellerini öğrenir.
2Uluslararası Pazarlamada Marka, Etiket ve Ambalajı tarif eder.
3Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma yöntemlerini ayrıntılı öğrenir.
4Uluslararası Pazarlamada Dağıtım kanalı seçimi ve dağıtım kanallarında ilişkiler hakkında bilgi edinir.
5Uluslararası Pazarlamada Reklam, Kişisel Satış, Satış Promosyon, Halkla İlişkiler, Doğrudan Pazarlama konularında bilgi sahibi olur.
6Uluslararası Pazarlamada, pazarlama araştırması konusunda bilgi sahibi olur.
7Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini öğrenir.
8İhracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan belgeleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslar arası Pazarlama, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Pazarlama planlaması Süreci ve Strateji Geliştirme, Uluslar arası Pazarlamada Çevre, Uluslar arası Pazarlama Araştırması Süreci, Uluslar arası Pazarlarda Pazara Giriş stratejileri, Uluslar arası Pazarlamada Ürün Kararları, Uluslar arası Pazarlamada Fiyat Kararları, Uluslar arası Pazarlamada Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları, Uluslararası Pazarlamada Promosyon Kararları, Dış Ticarete Giriş ve Dış Ticarette Satış Tipleri, İthalat Süreci ve Belgeler, Proforma ve Ticari Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslar arası Pazarlama, Uluslar arası Ticaret
2Uluslar arası Pazarlama planlaması ve Strateji Geliştirme
3Uluslar arası Pazarlamada Çevre
4Uluslar arası Pazarlama Araştırması Süreci
5Uluslar arası Pazarlarda Pazara Giriş stratejileri
6Uluslar arası Pazarlarda Pazara Giriş stratejileri
7Uluslar arası Pazarlamada Ürün Kararları
8Ara Sınavı
9Uluslar arası Pazarlamada Fiyat Kararları
10Uluslar arası Pazarlamada Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları
11Uluslararası Pazarlamada Promosyon Kararları
12Pazarlama Karmasının Kontrol Süreci
13Dış Ticarete Giriş ve Dış Ticarette Satış Tipleri
14İthalat Süreci ve Belgeler
15Belgeler, Proforma ve Ticari Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cem M. KOZLU, Uluslararası Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, Genişletilmiş 7. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:488, İstanbul, 2000. 2. H. Ferhat ECER, Murat CANITEZ, Uluslararası Pazarlama, Teori ve Uygulamalar, 2. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005. 3. Ömer AKAT, Uluslararası Pazarlama, Geliştirilmiş 4. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma515
Alan Çalışması2510
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme10330
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)137
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr