Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL524.801101HİZMET PAZARLAMASISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, günümüzde çok gelişmiş durumda olan hizmet sektörüne özgü pazarlama stratejileri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Hizmetlerin özelliklerini ve bu özelliklerin gerektirdiği farklı pazarlama yaklaşımlarını açıklayabilir.
2Hizmet pazarlama karmasını tanımlar.
3Hizmet sektöründe kalitenin nasıl tanımlanabileceğini ve ölçülebileceğini öğrenir.
4Hizmet pazarlamasında insan faktörünün önemini açıklar.
5Hizmet pazarlamasında müşterinin rolünü tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hizmet kavramı, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetin özellikleri, hizmetler ve pazarlama karması, bir ürün olarak hizmet, hizmet sunumu, müşteri talep yönetimi, hizmet satın alma süreci, hizmetlerde fiyatlandırma, hizmetlerde tutundurma, hizmetlerde dağıtım, hizmetlerde personel, süreç ve fiziksel kanıtlar, hizmet kalitesinin tanımlanması ve ölçümü, hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar, ilişkisel pazarlama, hizmetlerin uluslararasılaşması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hizmet kavramı, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetin özellikleri Konu Anlatımı
2Hizmetler ve pazarlama karması Konu Anlatımı
3Bir ürün olarak hizmet: Öz hizmet, ikincil hizmet, yeni hizmet geliştirme Konu Anlatımı
4Hizmet sunumu, müşteri talep yönetimi Konu Anlatımı
5Hizmet satın alma süreci Konu Anlatımı
6Hizmetlerde fiyatlandırma Konu Anlatımı
7Hizmetlerde tutundurma Konu Anlatımı
8Ara Sınavı Sınav
9Hizmetlerde dağıtım Konu Anlatımı
10Hizmetlerde personel, süreç ve fiziksel kanıtlar Konu Anlatımı
11Hizmetlerde personel, süreç ve fiziksel kanıtlar Konu Anlatımı
12Hizmet kalitesinin tanımlanması ve ölçümü Konu Anlatımı
13Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar Konu Anlatımı
14İlişkisel pazarlama Konu Anlatımı
15Hizmetlerin uluslararasılaşması Konu Anlatımı
16Final Sınavı Konu Anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sevgi Ayşe Öztürk, Hizmet Pazarlaması, 8. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, 2008 2. Kasım Karahan, Hizmet Pazarlaması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma515
Alan Çalışması2510
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme10330
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)161
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr