Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL525.801101TÜKETİCİ DAVRANIŞISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, tüketici ile ilgili temel kavramları tanıtmak, tüketici satınalma karar süreci ve bu süreci etkileyen faktörleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA
Öğrenme Çıktıları
1Tüketici davranışlarına ait temel kavram ve konuları öğrenir.
2Tüketici satın alma sürecine ilişkin problemlere yönelik fikirler geliştirir.
3Tüketici satın alma karar süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4Öğrenme hakkında bilgi sahibi olur.
5Kişilik ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olur.
6Sosyal sınıflar ve referans grupları hakkında bilgi sahibi olur.
7Güdülemeyi ve motivasyonu ayrıntılı öğrenir.
8Tüketici davranış modellerini detaylı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketici ile İlgili Kavramlar, Tüketici Davranış Modelleri, Tüketici Karar Süreci, Tüketici Davranış Sürecini Etkileyen Faktörler, Öğrenme, Güdüler, Algılama, Kişilik, Kültür, Sosyal Sınıflar, Aile, Referans Grupları, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Durumsal Faktörler, Tüketici Davranışlarında Yenilik, Marka ve Konumlandırma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici, Müşteri ve Alıcı KavramlarıKonu anlatımı
2ÖğrenmeKonu anlatımı
3GüdülemeKonu anlatımı
4AlgılamaKonu anlatımı
5Tutum ve İhtiyaçlarKonu anlatımı
6KişilikKonu anlatımı
7Yaşam TarzıKonu anlatımı
8Ara Sınavı
9KültürKonu anlatımı
10Sosyal Sınıflar Sosyal GruplarKonu anlatımı
11Tüketici Davranışlarında Açıklayıcı Modeller Tüketici Davranışlarında Tanımlayıcı Modeller Konu anlatımı
12Vaka Analizleri Örnek Olay Çözümü Konu anlatımı
13Vaka Analizleri Örnek Olay Çözümü Konu anlatımı
14YenilikKonu anlatımı
15Marka ve KonumlandırmaKonu anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. A. Hamdi İSLAMOĞLU, Tüketici Davranışları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2003. 2. A. Hamdi İSLAMOĞLU, Remzi ALTUNIŞIK, Tüketici Davranışları, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008. 3. Erdoğan KOÇ, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Global ve Yerel Yaklaşım, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma5315
Alan Çalışması236
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme10110
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr