Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL528.801101PAZARLAMA ARAŞTIRMALARISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, pazarlama araştırmasına ilişkin temel kavramları ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı ifade etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama araştırması ile ilgili temel kavramları tanımlar
2Pazarlama araştırma sürecini sıralayabilir
3Veri toplama yoluyla bir araştırma dizaynı tasarlayabilir
4Pazarlama alanında bir araştırmayı uygulayabilir
5Temel istatistik teknikleriyle veri analizi yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama araştırması, araştırma süreci, araştırma tipleri, araştırma dizaynı, veri toplama yöntemleri, ölçek ve ölçek tipleri, örnekleme ve süreci, örnek büyüklüğünün belirlenmesi, veri analizleri, hipotez testleri ve hata tipleri, non parametrik testler, korelasyon analizi, regresyon analizi, faktör analizi, varyans analizi, araştırma raporu ve rapor yazma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlama Araştırması Kavramı Konu Anlatımı
2Pazarlama Araştırmasının İşletme İçin Önemi Konu Anlatımı
3Pazarlama Araştırma Süreci Konu Anlatımı
4Pazarlama Araştırmasında Problemin Tanımlanması Konu Anlatımı
5Örnekleme ve Örneklem Yöntemleri Konu Anlatımı
6Pazarlama Araştırmasında Birincil ve İkincil Veriler Konu Anlatımı
7Anket ve Anket yöntemleri Konu Anlatımı
8Ara Sınavı Sınav
9Pazarlama Araştırmasında Gözlem ve Gözlem Yöntemleri Konu Anlatımı
10Pazarlama Araştırmasında Deney Yöntemi Konu Anlatımı
11Verilerin Toplanması ve Sınıflandırılması Konu Anlatımı
12Verilerin Analizi Konu Anlatımı
13Faktör ve Regresyon Analizi Konu Anlatımı
14Varyans Analizi Konu Anlatımı
15Pazarlama Araştırma Raporunun HazırlanmasıKonu Anlatımı
16Final Sınavı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları ( Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar), 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006. 2. Naresh K. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma5315
Alan Çalışması2510
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme339
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr