Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL533.801101FİNANSAL KURUMLARSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacını, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1Faiz oranlarının vade yapısı ile ilgili teorilerini neler olduğunu kavrar ve piyasalar açısında faizin önemini anlar.
2Hisse senedi değerlemesi ile ilgili olarak etkin piyasalar hipotezinin ne anlama geldiğini bilir ve uygular.
3Öğrenci, bir bankanın bilanço ve gelir tablosu kalemlerini öğrenir ve bankalrda risk yönetiminin nasıl gerçekleştiğini öğrenir.
4TCMB'nin temel fonksiyonlarını öğrenir, piyasaları etkilemede kullandığı araçları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sermaye piyasası, para piyasasının temel özellikleri, etkileşimleri, piyasaların sınıflandırılması
2Sermaye piyasası araçları, para piyasası araçları, ipotekli sermaye piyasası araçları ve mortgage krizi
3Halka açılma, halka açık şirketler, hisse senetleri ve tahviller
4Faiz oranı teorisi,
5TCMB, BDDK, SPK, Hazine ve diğer finansal düzenleyici kurumlar
6Bankaların Fon Kaynakları ve Kullanımı, Bilanço Analizi, Aktif Pasif Yönetimi,
7Risk Yönetimi, İç Denetim ve Dış Denetim
8Ara Sınavı
9İMKB
10Mevduat Kabul Eden Finansal kurumlar,
11Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları
12Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
13Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
14Derecelendirme Şirketleri
15Sigorta şirketleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi 2. Şenol Babuşcu, Adalet Hazar, SPK - İleri Düzey / Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Akademi Consulting & Training 3. Fatma Güneş, Sermaye Piyasası Kurulu / Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Testleri, Scala Yayıncılık 4. Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, Alfa Yayınları 5. Serpil Canbaş, Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar, Beta Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması5210
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr