Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL705STRATEJİK MARKA YÖNETİMİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı katılımcılara stratejik marka yönetimi sürecinin her aşamasında teori ve uygulamalara aşinalık kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZBÖLÜK
Öğrenme Çıktıları
1Marka terminolojisine hakim olur
2Marka imajı, marka çağrışımı ve konumlandırma stratejilerini ilişkilendirebilir
3Marka değerinin ölçülmesi hakkında bilg sahibi olur
4Marka yönetimi stratejilerinin uygulanması için gereken temel alt yapıyı edinir
5Stratejik marka yönetim sürecinin her aşamasına hakim olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Marka nedir, markanın bileşenleri, marka türleri, marka kişiliği, marka kimliği, marka imajı, marka değeri ve ölçümü, marka çağırışımları ve konumlandırma, ülke ve şehir markalama, stratejik marka yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Marka ve BileşenleriKonu Anlatımı
2Marka kişiliği ve marka kimliğiKonu Anlatımı
3Tüketici temelli marka değeriKonu Anlatımı
4Marka değerinin ölçülmesiKonu Anlatımı
5Marka imajı ve konumlandırmaKonu Anlatımı
6Markalama stratejileriKonu Anlatımı
7 Ülke ve şehir markalama Konu Anlatımı
8Ara sınav için bireysel çalışmaAra sınav için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
9Stratejik marka yönetimi Konu Anlatımı
10Bütünleşik pazarlama iletişimiKonu Anlatımı
11Makale incelemesiSunum ve Rapor Teslimi
12Makale incelemesiSunum ve Rapor Teslimi
13Makale incelemesiSunum ve Rapor Teslimi
14Makale incelemesiSunum ve Rapor Teslimi
15Final sınavı için bireysel çalışmaFinal sınavı için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller, 2002. Building Strong Brands, David Aaker, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12224
Tartışma12224
Alan Çalışması21224
Rapor Hazırlama6212
Rapor Sunma616
Proje Hazırlama10220
Makale Kritik Etme616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr