Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL714MUHASEBE TARİH KURAMISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, modern muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan ilke ve kavramların incelenmesi ve muhasebenin temeli olan ölçümleme ve değerlemeye yönelik yaklaşımların öğrencilere benimsetilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Murat KOÇSOY
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler modern muhasebe teorisinin gelişimini anlayacak.
2Muhasebe teorisyenleri tarafından kullanılan metodolojiyi açıklayabilecek.
3Muhasebe kavramlarını ve çerçevesini tanımlayabilecek.
4Analizini yapabileceklerdir.
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe Teorisine Giriş, Genel Muhasebenin Kurumsal Yapısının Gelişimi, Muhasebe düzenleyicileri SEC, IASB ve FASB ile US-GAAP, Muhasebe Kuralları, Prensipleri ve Kavramları, Muhasebe Standartları Kurulu Kavramsal Çerçevesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebe Tarihi ve Sosyolojik TemelleriKonu Anlatımı
2Muhasebe Teorisine GirişKonu Anlatımı
3Muhasebe Teorisi ve Muhasebe AraştırmalarıKonu Anlatımı
4Genel Muhasebenin Kurumsal Yapısının GelişimiKonu Anlatımı
5Muhasebe düzenleyicileri SEC, IASB ve FASB ile US-GAAPKonu Anlatımı
6Finansal Raporlama Düzenlemeleri ve EkonomisiKonu Anlatımı
7Muhasebe Kuralları, Prensipleri ve KavramlarıKonu Anlatımı
8Ara Sınav
9Muhasebe Standartları Kurulu Kavramsal ÇerçevesiKonu Anlatımı
10Yatırımcılar ve Kredi Verenler Açısından Muhasebe Bilgi Sisteminin Faydası ve Etik Açıklık TeorisiKonu Anlatımı
11Tek düzen ve Finansal Tabloların Kamuya açıklanmasıKonu Anlatımı
12Fiyat Değişimleri ve Enflasyon Karşısında MuhasebeKonu Anlatımı
13Fiyat Değişimleri ve Enflasyon Karşısında MuhasebeKonu Anlatımı
14Kural Bazlı ve İlke Bazlı Muhasebe Standartları ve UygulamalarıKonu Anlatımı
15Şirket içi Özkaynak YatırımlarıKonu Anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nalan Akdoğan ve Hamdi Aydın. Muhasebe Teorileri, Gazi Üniversitesi Yayın No: 98, Ankara, 2003. Erdoğan Hilmi YAYLA; Muhasebenin Sosyolojik Temelleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü4312
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)186
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr