Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL716KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere mezuniyet sonrasında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK ) hükümleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenciler muhasebe standartları, gerekliliği, evrensel muhasebe standartları ve yararları hakkında bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenciler yürürlükte olan UMS / UFRS'ler ve dolayısıyla TMS / TFRS'leri öğrenir.
3Bu dersi başaran öğrenciler seçilmiş TMS / TFRS'ler ile mevcut Türkiye muhasebe uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
4Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere uygun finansal tablo hazırlayabilir.
5Bu dersi başaran öğrenciler TMS / TFRS'lere göre hazırlanan finansal tabloları denetleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, seçilmiş TMS / TFRS’ler ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK ) hükümlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar, TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar ve TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
2TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar, TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar ve TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
3Makale incelemesiKonu anlatımı
4TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
5Makale incelemesiKonu anlatımı
6TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
7Makale incelemesiKonu anlatımı
8Ara Sınav
9TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
10Makale İncelemesiKonu anlatımı
11TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
12Makale İncelemesiKonu anlatımı
13TMS 12 Gelir Vergileri ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
14Makale İncelemesiKonu anlatımı
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS ARAÇLARI: 1. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk,(2008) Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 4 Remzi Örten, Aydın Karapınar, (2007) TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara 5. Serap Yanık ve Yıldız Özerhan, (2015), Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS - 2015, TÜRMOB Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara. 6. İlgili konularda seçilmiş makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr