Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL734SİMÜLASYON (BENZETİM)Seçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Simülasyon, gerçek bir sistemin ya da prosesin modelini tasarlayarak, sistemin ya da prosesin davranışını anlamak ve farklı senaryoları ya da stratejileri değerlendirmek amacı ile, geliştirilen model üzerinde denemeler yapılmasıdır. Tanımdan hareketle bu dersin amacı, elle ya da bilgisayar programları aracılığı ile, gerçek bir sistem ye da prosesin modellenmesi, geliştirilmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten Akın
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler sistem, model ve simülasyon kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
2Simülasyon ile model kurmayı öğrenir.
3Simülasyon ile model üzerinde deney yapma yeteneği kazanır.
4Simülasyonla ilgili paket programları tanır ve öğrenir.
5İstatistik bilgisini geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında temel simülasyon kavramları, rassal sayıların üretilmesi, Monte Carlo Simülasyonu, girdi analizi, simülasyon modelin doğrulanması, çıktı analizi, simülasyon programları ve farklı alanlara ilişkin simülasyonu uygulamaları anlatılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Simülasyon Kavramları
2Simülasyon Model Yapısı ve Çeşitleri
3Monte Carlo Simülasyonu
4Girdi Analizi
5Simülasyon Modelinin Doğrulanması
6Çıktı Analizi
7Simülasyon Programları
8Vize Sınavı
9Kuyruk Sistemlerinde Simülasyon
10Servis Sistemlerinde Simülasyon
11Üretim Sistemlerinde Simülasyon
12Stok Yönetiminde Simülasyon
13Lojistik Sistemlerinde Simülasyon
14Bakım Planlamasında Simülasyon
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sistem Benzetimi, Berk Ayvaz, Ali Osman Kuşakçı ve Oğuz Borat Benzetim, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mustafa Y. Ata Introduction to Simulation Using SIMAN, C. Dennis Pegden, Robert E. Shannon & Randall P. Sadowski Simulation with ARENA, W. David Kelton, Randall P. Sadowski & Deborah A. Sadowski
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12336
Problem Çözümü12336
Rapor Hazırlama224
Rapor Sunma224
Makale Kritik Etme12112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr