Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - BAHÇE TARIMI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Kadışehri Bahçe Tarımı Programı 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ise ilk öğrencilerini almıştır.
Kazanılan Derece
Bahçe Tarımı Programı 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayıp programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bahçe Tarımı alanında ön lisans derecesine sahip olurlar ve "Bahçe Tarımı Teknikeri" unvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Kadışehri Bahçe Tarımı Ön Lisans Programına yerleşebilmek için ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’den YGS-6 puan türünde yeterli puanı almaları gerekmektedir. Ayrıca Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar da Kadışehri Bahçe Tarımı Ön Lisans Programına direk geçiş hakkını kullanarak başvuru yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bahçe Tarımı Programı’ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken mesleki zorunlu, ve seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gereklidir.
Program Profili
Bahçe Tarımı Programı’nda 4 yarıyıl süren eğitim ve öğretim süresince görmüş oldukları dersler, uygulamalar ve bunları destekleyici staj sayesinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmek üzere, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık konularında yetişmiş, nitelikli ve konusunda uzman ‘Bahçe Tarımı Teknikeri’ yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, meyve, sebze ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, fide ve fidan üretiminin yapıldığı seralar, mantarcılık işletmeleri, tarım ilacı satış yerleri, tohumculuk firmaları, hasat sonrası depolama ve paketleme gibi özel sektör işletmelerinde "Bahçe Tarımı Teknikeri" olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrencilerimiz; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir. Ara değerlendirmenin %40 ile dönem sonu sınavının %60'nın toplamı dersin başarı notunu verir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Selcan TAŞCI Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kadışehri Bahçe Tarımı Programı, 66540 Kadışehri/YOZGAT Tel-Faks: 0 354 375 4845 E-Posta: selcan.tasci@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kadışehri Bahçe Tarımı Programı'nda 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim Kadışehri Yozgat/Türkiye’de verilmektedir. Binada Her biri 30 kişilik 2 derslik, 30 kişilik 1 bilgisayar laboratuvarı, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 öğretim elemanları dinlenme salonu, 1 bölüm başkanlığı odası, 1 adet 4 kişilik öğretim elemanları ofisi, 7 adet tek kişilik odası bulunan misafirhane, 1 Kütüphane, 1 çay ocağı, 1 sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği salon bulunmaktadır. Öğrenciler, Kabalı Köyü’nde bulunan Türkiye’nin en önemli meyvecilik entegre projelerinden birisi olan “Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” (toplam alanı 10.920 da)’nin 1. etabı kapsamında 5.640 da ‘lik alanda oluşturulmuş meyve bahçesinde uygulama dersi ve staj yapma imkanı bulacaklardır. Bahçe Tarımı Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerden başarı sırasına göre %80’lik bir kısmına iş imkânı sağlanacaktır. Ayrıca programda okumaya hak kazanan öğrenciler için toplam öğrenci sayısının başarı dilimine göre ilk %80'ine proje kapsamında yapılmış protokol ile burs sağlanacaktır.

Program Çıktıları
1Üniversite yaşamı ile ilgili bilgiye sahiptir.
2Bahçe Tarımı alanında temel bilgilere sahiptir.
3Bahçe tarımı ile ilgili sorunları tanımlar ve çözer.
4Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilinçlidir, Türk dili hakkında yeterli bilgiye sahiptir okuma alışkanlığı kazanır, yeterli seviyede yabancı dili kullanır.
5Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak her türlü bilimsel bilgiye ulaşır.
6Bireysel olarak ve takımlarda etkin olarak çalışır.
7Tarımsal problemlerin çözümünde araştırmacıdır, analitik düşünür, bilgiye ulaşır ve çözüm üretir (Proje, ödev, seminer, staj).
8Temel matematik ve istatistik bilgisine sahiptir.
9Sebze (yazlık ve kışlık sebzeler, örtü altı sebzeleri, mantar), meyve (her türlü meyve ve bağ) ve süs bitkileri üretim tekniklerini öğrenir ve uygular.
10Bahçe bitkilerinde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenir ve uygular.
11 Bahçe bitkilerinden elde edilen ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgiye sahiptir.
12Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahiptir ve uygulamasını yapar.
13Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahiptir.
14Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulur ve değerlendirir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11222333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1011 TARIM VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 3
2 BT-1015 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3
3 BT-1017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 3
4 BT-1019 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1015 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3
2 BT-1017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 3
3 BT-1019 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 3
4 BT-1021 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1015 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3
2 BT-1017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 3
3 BT-1019 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 3
4 BT-1021 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1015 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3
2 BT-1017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 3
3 BT-1019 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 3
4 BT-1021 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1015 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3
2 BT-1017 TARIMSAL METEOROLOJİ Seçmeli 3
3 BT-1019 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 3
4 BT-1021 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1008 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
2 BT-1010 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1008 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
2 BT-1010 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1008 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
2 BT-1010 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1008 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
2 BT-1010 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-1008 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
2 BT-1010 SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2015 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 3
2 BT-2017 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2015 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 3
2 BT-2017 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2015 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 3
2 BT-2017 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2015 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 3
2 BT-2017 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2015 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 3
2 BT-2017 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 BT-2020 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 BT-2020 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 BT-2020 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 BT-2020 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BT-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 BT-2020 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr