Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRİK - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Elektrik Programı; 1999 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Elektrik Programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Elektrik ve Enerji Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir. Ara değerlendirmenin %40 ile dönem sonu sınavının %60'nın toplamı dersin başarı notunu verir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü : Öğr.Gör. Hasan UZEL , e-mail: hasan.uzel@bozok.edu.tr Tlf: 0 (354) 3141400 66300 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde bir adet elektrik laboratuvarı ile deney ve analizlerin yürütülmesi için bir adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Elektrik ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çözümleri için kullanabilme becerilerine sahiptir.
2Elektrik ile ilgili problemleri saptayarak çözme tekniklerini seçerek uygulama becerilerine sahiptir.
3Elektrik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerine sahiptir.
4Bilgiye erişebilir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir, sorumluluk alma özgüveni vardır.
6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir; en az bir yabancı dil bilgisi vardır.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerilerine sahiptir.
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
9Proje uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir.
10Elektrik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
11Projelerin Teknik resim uygulamalarını yapma, bilgisayar destekli çizim becerilerine sahiptir.
12Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterliklere sahiptir.
13Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
15 ELK1200 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 3
22 ELK1100 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4
29 MAT1100 MATEMATİK-1 Zorunlu 4
38 ELK1000 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4
47 ELK1300 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 5
55 ELK1400 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 4
63 TÜR1001.361061 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
69 YDİ1100 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 ELK2400 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 4
16 ATA1002.361011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
24 ELK2200 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Zorunlu 4
31 STJ1002 ENDÜSTRİYE DAYALI STAJ I Zorunlu 2
41 MAT1000 MATEMATİK-2 Zorunlu 2
48 ELK2000 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Zorunlu 4
55 ELK2300 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 4
62 ELK2100 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 4
71 TÜR1002.361011 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
77 YDİ1000 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
10 ELK3400 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 3
17 ELK3300 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3
24 ELK3000 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Zorunlu 3
32 ELK3200 PANO TASARIMI VE MONTAJI Zorunlu 3
39 ELKSDG-1 SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
49 ELK3100 SOĞUTMA TEKNİĞİ Zorunlu 3
Toplam 15
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
11 ELK4000 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Zorunlu 3
18 STJ2002 ENDÜSTRİYE DAYALI STAJ II Zorunlu 2
27 ELK4100 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 5
38 ELKSDG-2 SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
45 ELK4200 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 5
Toplam 15
 
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IIIA
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK2011 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELKY2013 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK3500 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 3
2 ELK3600 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3
3 ELK3700 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 3
4 ELK3800 EV CİHAZLARI I Seçmeli 3
5 ELK3900 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERSIIIB
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK2015 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERSIIIC
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK217 EV CİHAZLARI Seçmeli 3
2 ELKY2019 PANO TASARIMI VE MONTAJI Seçmeli 3
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYILI MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IVA
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELKY2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IVB
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELKY2012 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IVC
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELKY2014 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IVD
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELKY2016 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELK4300 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 3
2 ELK4400 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 3
3 ELK4500 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 3
4 ELK4600 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 3
5 ELK4700 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr