Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giyim Üretim Teknolojisi Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Giyim Üretim Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 4. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Giyim Üretim Teknikeri derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Beşinci seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000- 3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Tekstil ve Hazır Giyim işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. Tekstil sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Bu kapsamda mezunlar Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinde şu görevleri yapabilirler: 1. İplik işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 2. Dokuma ve örme işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 3. Konfeksiyon işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 4. Kumaş terbiye/boyama işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda diğer ön lisans programlarına yatay veya 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir. Ara değerlendirmenin %40 ile dönem sonu sınavının %60'nın toplamı dersin başarı notunu verir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Yekta Karaduman, e-mail: yekta.karaduman@bozok.edu.tr Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde; Konfeksiyon üretimi ve uygulamaları için 1 adet Konfeksiyon Laboratuvarı ve bilgisayarlı giysi tasarımı için 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve Giyim Üretim Teknolojisi alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
3Algoritmik düşünür.
4Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
5Giyim Üretiminde Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
6Giyim Üretim Teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
7Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
9Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
10Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
12Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
13Hammaddeden mamüle kadar tüm giyim üretim işlemlerini tekniğe uygun yapar ve sonuçlarını değerlendirir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1122223333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
8 GYT1001 GEOMETRİ Zorunlu 2
12 GYT1005 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ-I Zorunlu 8
16 GYT1003 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 5
20 GYTSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 9
24 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
28 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 ATA-1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
8 STJ-1002 ENDÜSTRİYE DAYALI STAJ Zorunlu 2
12 GYT-1006 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ Zorunlu 4
14 GYT-1004 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ II Zorunlu 7
20 GYT1002 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 5
24 GYTSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 6
28 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
32 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 GYT2021 AKSESUAR TASARIMI Zorunlu 3
6 GYT2007 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3
10 GYT2003 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ-III Zorunlu 5
14 GYT2009 İŞLETME YÖNETİMİ-I Zorunlu 4
16 GYT-2001 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ III Zorunlu 6
22 GYTSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 9
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 GYT2022 EV TEKSTİLİ Zorunlu 4
9 GYT2002 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ-IV Zorunlu 5
13 GYT2006 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 4
17 GYT2004 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 2
21 GYTSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 12
23 GYT2020 SÜSLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1007 DOĞAL LİFLER Seçmeli 3
2 GYT1009 YAPAY LİFLER Seçmeli 3
3 GYT1011 İSTATİSTİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1007 DOĞAL LİFLER Seçmeli 3
2 GYT1009 YAPAY LİFLER Seçmeli 3
3 GYT1011 İSTATİSTİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1007 DOĞAL LİFLER Seçmeli 3
2 GYT1009 YAPAY LİFLER Seçmeli 3
3 GYT1013 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1007 DOĞAL LİFLER Seçmeli 3
2 GYT1009 YAPAY LİFLER Seçmeli 3
3 GYT1013 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1008 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT1010 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1008 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT1010 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1008 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT1010 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT1008 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT1010 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2013 İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2015 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3
4 GYT2017 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 3
5 GYT2019 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2013 İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2015 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3
4 GYT2017 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2013 İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2015 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3
4 GYT2017 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 3
5 GYT2019 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 GYT2023 GİYSİ TARİHİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2013 İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2015 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3
4 GYT2017 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 3
5 GYT2019 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2010 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2012 ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2014 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3
4 GYT2016 KİMYASAL TESTLER Seçmeli 3
5 GYT2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2010 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2012 ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2014 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3
4 GYT2016 KİMYASAL TESTLER Seçmeli 3
5 GYT2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2010 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2012 ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2014 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3
4 GYT2016 KİMYASAL TESTLER Seçmeli 3
5 GYT2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
6 GYT2024 GİYSİ TASARIMI Seçmeli 3
7 GYT2026 DRAPAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GYT2010 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 GYT2012 ÖRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 GYT2014 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 3
4 GYT2016 KİMYASAL TESTLER Seçmeli 3
5 GYT2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
6 GYT2024 GİYSİ TASARIMI Seçmeli 3
7 GYT2026 DRAPAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr