Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK GELİŞİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Çocuk Gelişimi Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Çocuk Gelişimi programını amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen ve çocukları ilköğretim dönemine donanımla hazırlayabilen elemanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çocuk gelişimi programından mezun öğrenciler; Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. çocuk eğiticisi, çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Aynı zamanda Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde görev alabilirler, çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, olarak ta çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir. Ara değerlendirmenin %40 ile dönem sonu sınavının %60'nın toplamı dersin başarı notunu verir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Emine DURAN, e-mail: emine.duran@bozok.edu.tr Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler Uygun ve güzel bir kampüs ortamı Kolay ulaşım

Program Çıktıları
1Okul öncesi dönemde normal gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların temel gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun etkinlikleri planlayabilme, uygulayabilme ve ölçme değerlendirme yapabilme.
2Okul öncesi eğitimde ailelerle iletişim ve işbirliği kurabilme, aile eğitim etkinlikleri hazırlayabilme.
3Öğrenme öğretme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlayabilme.
4Öğrenme öğretme sürecini özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alarak planlayabilme.
5Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
6Öğrencilerde yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilme.
7Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
8Alanıyla ilgili temel düzeydeki verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
9Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, fen, matematik, araç ve materyal geliştirme) planlayabilme / uygulayabilme.
10 Özel eğitim gerektiren çocuklara uygun eğitim ve kaynaştırma programlarını uygulayabilme.
11Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
13Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
14Demokrasi, insan hakları/çocuk hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme.
15Kendini geliştirmek ve problem çözme becerisini kazanmak için çeşitli sorumlulukları yerine getirebilme.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 ÇGE1007 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 3
10 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
18 ÇGE1003 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Zorunlu 4
27 ÇGE1005 ÖĞRENME VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 4
33 ÇGE1001 ÖZEL EĞİTİM-I Zorunlu 4
39 ÇGESDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
44 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
48 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
13 ÇGE1004 ÇOCUK GELİŞİMİ-II Zorunlu 5
19 ÇGE1006 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 4
28 ÇGE1002 ÖZEL EĞİTİM-II Zorunlu 4
33 ÇGESDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
40 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
43 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
49 STAJ1001 YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 21
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 ÇGE2011 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 3
11 ÇGE2007 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 4
17 ÇGE2005 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 4
24 ÇGE2009 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE REHBERLİK Zorunlu 3
29 ÇGE2001 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I Zorunlu 5
34 ÇGE2003 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I Zorunlu 5
39 ÇGESDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 ÇGE2010 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 4
12 ÇGE2008 ÇOCUK HAKLARI VE YASALAR Zorunlu 4
16 ÇGE2006 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 4
23 ÇGE2002 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II Zorunlu 6
29 ÇGE2004 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II Zorunlu 6
35 ÇGESDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
Toplam 24
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGP1007 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
2 ÇGP1008 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1009 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3
2 ÇGE1011 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 3
3 ÇGE1013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3
4 ÇGE1015 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3
5 ÇGE1017 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE1019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
7 ÇGE1021 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1009 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3
2 ÇGE1011 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 3
3 ÇGE1013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3
4 ÇGE1015 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3
5 ÇGE1017 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE1019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
7 ÇGE1021 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1009 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3
2 ÇGE1011 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 3
3 ÇGE1013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3
4 ÇGE1015 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3
5 ÇGE1017 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE1019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
7 ÇGE1021 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1009 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3
2 ÇGE1011 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 3
3 ÇGE1013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3
4 ÇGE1015 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3
5 ÇGE1017 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE1019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
7 ÇGE1021 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGP1015 ÇOCUK VE DRAMA Seçmeli 2
2 ÇGP1016 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1008 ÇOCUK VE DRAMA Seçmeli 3
2 ÇGE1010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
3 ÇGE1012 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE1014 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 3
5 ÇGE1016 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 3
6 ÇGE1018 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
7 ÇGE1020 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1008 ÇOCUK VE DRAMA Seçmeli 3
2 ÇGE1010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
3 ÇGE1012 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE1014 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 3
5 ÇGE1016 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 3
6 ÇGE1018 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
7 ÇGE1020 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1008 ÇOCUK VE DRAMA Seçmeli 3
2 ÇGE1010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
3 ÇGE1012 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE1016 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 3
5 ÇGE1018 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
6 ÇGE1020 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
7 ÇGE1022 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3
8 ÇGE1024 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE1008 ÇOCUK VE DRAMA Seçmeli 3
2 ÇGE1010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
3 ÇGE1012 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE1016 ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 3
5 ÇGE1018 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
6 ÇGE1020 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
7 ÇGE1022 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3
8 ÇGE1024 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGP1023 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Seçmeli 2
2 ÇGP1024 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2013 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Seçmeli 3
2 ÇGE2015 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 3
3 ÇGE2017 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
5 ÇGE2021 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3
6 ÇGE2023 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2013 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Seçmeli 3
2 ÇGE2015 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 3
3 ÇGE2017 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
5 ÇGE2021 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3
6 ÇGE2023 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2013 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Seçmeli 3
2 ÇGE2015 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 3
3 ÇGE2017 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
5 ÇGE2023 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE2025 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2013 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Seçmeli 3
2 ÇGE2015 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 3
3 ÇGE2017 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 ÇGE2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
5 ÇGE2023 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
6 ÇGE2025 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGP1031 İLK YARDIM Seçmeli 2
2 ÇGP1032 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2012 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2
2 ÇGE2014 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 ÇGE2016 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2
4 ÇGE2018 SEMİNER Seçmeli 2
5 ÇGE2020 ANİMASYON Seçmeli 2
6 ÇGE2022 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
7 ÇGE2024 MATEMATİK Seçmeli 2
8 ÇGE2026 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2016 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2
2 ÇGE2018 SEMİNER Seçmeli 2
3 ÇGE2020 ANİMASYON Seçmeli 2
4 ÇGE2022 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
5 ÇGE2024 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2016 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2
2 ÇGE2018 SEMİNER Seçmeli 2
3 ÇGE2020 ANİMASYON Seçmeli 2
4 ÇGE2022 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
5 ÇGE2024 MATEMATİK Seçmeli 2
6 ÇGE2026 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
7 ÇGE2028 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2
8 ÇGE2030 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGE2016 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2
2 ÇGE2018 SEMİNER Seçmeli 2
3 ÇGE2020 ANİMASYON Seçmeli 2
4 ÇGE2022 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
5 ÇGE2024 MATEMATİK Seçmeli 2
6 ÇGE2026 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
7 ÇGE2028 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2
8 ÇGE2030 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr