Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MİMARİ RESTORASYON - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Mimari Restorasyon bölümü 2018-2019 öğretim yılı içerisinde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Restorasyon Teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler, MİMARİ RESTORASYON bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucuna göre kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
MİMARİ RESTORASYON programında spesifik olarak kullanılan önceki öğrenimle ilgili düzenlemeler yoktur. Ortaöğretim seviyesinde eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ders planındaki toplam 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak.4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak.30 iş günü (2 AKTS kredisi) endüstri stajını tamamlamak.
Program Profili
MİMARİ RESTORASYON, mesleği ile ilgili uygulama ve teorik bilgiler veren önlisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları mimari büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışma alanlarında, kültür ve turizm bakanlığına bağlı birimlerde, müzelerde, rölöve ve anıtlar müdürlüklerinde, konservasyon ve restorasyon merkez laboratuvarları müdürlüklerinde, büyükşehir belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, ilçe belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölüm mezunları DGS ile mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık bölümlerine geçiş yapabilirler. Çini El Sanatları Eski Çini Onarımları Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk Sanatları İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönem içi ara sınav ve final sınavı olmak üzere 2 sınav uygulanmaktadır. Bu sınavların dönem sonu başarı notuna etkisi ara sınav %40, final sınavı %60 olacak şekilde değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quizvb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS’lik ders yükünü tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Akdağmadeni M.Y.O Akdağmadeni/Yozgat Öğr. Gör. Ş. Ümran ÇAVUŞOĞLU
Bölüm Olanakları
Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, sürekli yenilenme bilincini kazanma ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak, Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak meslekle ilgili alanlarda büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda, ören yerlerinde sorunları ele alabilme, belirleyebilme, bilgi toplama, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, proje ve onarım yapabilme becerisi kazanmaktır.

Program Çıktıları
1Mimari restorasyon alanına özgü temel kavram, kuram, yöntem, teknik, malzemeler hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Matematik, Fen bilimleri ve Mimari Restorasyon alanı ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahiptir.
3Restorasyon ve konservasyon alanındaki koruma ile ilgili yasal mevzuatı anlama ve uygulayabilme.
4Alanı ile ilgili koruma ve onarma, teknik çizim yöntemlerini, süsleme tekniklerini uygulayabilme.
5Bilişim teknolojilerini kullanır. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi sahip olabilme
7Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir, özümser ve hayatında kullanabilir.
8Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
9Restorasyon projeleri oluşturabilme ve yürütebilme.
10Alanındaki temel ilke ve yöntemleri bilme ve uygulayabilme.
11Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
12Teknik resim kullanarak proje üretebilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112222233333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
5 MRE.1003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Zorunlu 5
8 MRE.1001 BİLGİSAYAR I Zorunlu 4
12 MAT.1001 MATEMATİK I Zorunlu 2
14 MRE.1007 RESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA I Zorunlu 4
17 MRE.1005 TEKNİK RESİM I Zorunlu 5
20 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
23 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
26 MRE.1009 YAPI MALZEMESİ I Zorunlu 4
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
5 MRE.1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu 5
8 MRE.1002 BİLGİSAYAR II Zorunlu 0
12 MAT.1002 MATEMATİK II Zorunlu 0
14 MRE.1008 RESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA II Zorunlu 4
17 MRE.1006 TEKNİK RESİM II Zorunlu 4
20 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
23 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
26 MRE.1010 YAPI MALZEMESİ II Zorunlu 4
29 STJ.1002 YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 25
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 MRE.2013 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ I Zorunlu 4
7 MRE.2003 İNCE YAPI-I Zorunlu 4
9 MRE.2009 MESLEK BİLGİSİ Zorunlu 2
11 MRE.2007 METRAJ VE KEŞİF BİLGİSİ Zorunlu 2
13 MRE.2015 RESTORASYON PROJESİ I Zorunlu 4
16 MRE.2001 RÖLÖVE I Zorunlu 4
19 MRE.2005 SANAT TARİHİ Zorunlu 2
22 MRE.2011 SÜSLEME VE ONARIM TEKNİKLERİ Zorunlu 4
24 MRE.2017 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI I Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 MRE.2008 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3
5 MRE.2012 GELENEKSEL YAPI SİSTEM VE ÖGELERİ-II Zorunlu 4
7 MRE.2006 GÖRSEL BELGELEME TEKNİKLERİ Zorunlu 4
11 MRE.2004 İNCE YAPI-II Zorunlu 4
13 MRE.2010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3
15 MRE.2014 RESTORASYON PROJESİ II Zorunlu 4
18 MRE.2002 RÖLÖVE II Zorunlu 4
21 MRE.2016 TÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI II Zorunlu 4
Toplam 30
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr