Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Makine Programı; 2003 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Makine Programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.Makine İmalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar..
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Birol YAZARLI, birol.yazarli@hotmail.com, Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
3Metallerin işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması. Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çözüm üretebilmesi.
4Temel bilgisayar kullanımının yanı 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım paket yazılımlarını kullanabilme.
5Üniversal takım tezgâhlarını kullanabilme.
6CNC takım tezgâhlarına program yazabilme ve kullanma.
7Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme. (CAD-CAM)
8Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme.
9Güç aktarma, akışkanlar mekaniği, hidrolik ve pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma.
10Yeterli tarih, Türk dili ve yabancı dil bilgisine sahip olma.
11Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme.
12İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulama.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
11 MKP1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Zorunlu 6
18 FİZ1001 FİZİK Zorunlu 2
24 MKPMAT1001 MATEMATİK I Zorunlu 4
40 MKP1003 TEKNİK RESİM Zorunlu 5
44 MKP1001 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 6
48 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
61 YAD1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATA-1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
12 MKP1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu 5
19 STJ1002 ENDÜSTRİYE DAYALI STAJ I Zorunlu 2
23 MKP1004 İMALAT İŞLEMLERİ I Zorunlu 4
32 MKP1002 MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu 6
36 MKP1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3
39 MKPMAT1002 MATEMATİK II Zorunlu 4
50 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
63 YAD1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
13 MKP2005 DÖKÜM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2
22 MKP2001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2
34 MKP2007 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 4
41 MKPSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
49 MKP2003 TERMODİNAMİK Zorunlu 2
Toplam 10
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 MKP2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II Zorunlu 7
12 MKP2006 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4
20 STJ-2002 ENDÜSTRİYE DAYALI STAJ Zorunlu 2
31 MKP2008 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 4
53 MKPSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
64 MKP2004 TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3
Toplam 20
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1003 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli 5
2 MAK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1003 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli 5
2 MAK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1003 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli 5
2 MAK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1003 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli 5
2 MAK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Seçmeli 5
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1004 İMALAT İŞLEMLERİ I Seçmeli 4
2 MAK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Seçmeli 4
3 MAK1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1004 İMALAT İŞLEMLERİ I Seçmeli 4
2 MAK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Seçmeli 4
3 MAK1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1004 İMALAT İŞLEMLERİ I Seçmeli 4
2 MAK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Seçmeli 4
3 MAK1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1004 İMALAT İŞLEMLERİ I Seçmeli 4
2 MAK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Seçmeli 4
3 MAK1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2009 İMALAT İŞLEMLERİ II Seçmeli 5
2 MKP2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Seçmeli 5
3 MKP2013 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
4 MKP2015 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
5 MKP2017 KESİCİ TAKIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 5
6 MKP2019 İMAL USÜLLERİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2009 İMALAT İŞLEMLERİ II Seçmeli 5
2 MKP2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Seçmeli 5
3 MKP2013 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
4 MKP2015 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
5 MKP2017 KESİCİ TAKIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 5
6 MKP2019 İMAL USÜLLERİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2009 İMALAT İŞLEMLERİ II Seçmeli 5
2 MKP2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Seçmeli 5
3 MKP2013 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
4 MKP2015 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
5 MKP2017 KESİCİ TAKIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 5
6 MKP2019 İMAL USÜLLERİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2003 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 MAK2007 TERMODİNAMİK Seçmeli 2
3 MAK2015 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2003 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 MAK2007 TERMODİNAMİK Seçmeli 2
3 MAK2015 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2003 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 MAK2007 TERMODİNAMİK Seçmeli 2
3 MAK2015 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2003 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 MAK2007 TERMODİNAMİK Seçmeli 2
3 MAK2015 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV.YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2
2 MKP2012 KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI Seçmeli 2
3 MKP2014 DÖKÜMLERE ISIL İŞLEM Seçmeli 2
4 MKP2016 MUKAVEMET Seçmeli 2
5 MKP2018 İLETİŞİM Seçmeli 2
6 MKP2020 MALZEME TEKNOLJİSİ II Seçmeli 2
7 MKP2022 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
8 MKP2024 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2
2 MKP2012 KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI Seçmeli 2
3 MKP2014 DÖKÜMLERE ISIL İŞLEM Seçmeli 2
4 MKP2016 MUKAVEMET Seçmeli 2
5 MKP2018 İLETİŞİM Seçmeli 2
6 MKP2020 MALZEME TEKNOLJİSİ II Seçmeli 2
7 MKP2022 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
8 MKP2024 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MKP2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2
2 MKP2012 KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI Seçmeli 2
3 MKP2014 DÖKÜMLERE ISIL İŞLEM Seçmeli 2
4 MKP2016 MUKAVEMET Seçmeli 2
5 MKP2018 İLETİŞİM Seçmeli 2
6 MKP2020 MALZEME TEKNOLJİSİ II Seçmeli 2
7 MKP2022 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
8 MKP2024 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2004 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 MAK2016 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2004 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 MAK2016 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2004 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 MAK2016 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK2004 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 MAK2016 İLETİŞİM Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr