Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı; 2003 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulama Programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebeve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Özgür KOÇBULUT, ozgur.kocbulut@bozok.edu.tr, Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Firmalarda iktisadi karar alma becerisine sahiptir.
2Sosyal bilimler ve kendi dalları ile ilgili muhasebe ve vergi konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaları bilgileri alanlarındaki çözümler için beraber kullanabilme becerilerine sahiptir.
3Muhasebe ve vergi sektörüne ilişkin problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemleri ve teknikleri seçme uygulama becerilerine sahiptir.
4Muhasebe ve vergi uygulamaları için gerekli olan programları ve materyalleri seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerine sahiptir.
5Muhasebe ve vergi sektöründe çalışma şartları, olanakları ve sektörün geneline ilişkin beklentilerin tahmin edilme becerilerine sahiptir.
6Gözlem yapar, veri toplar, toplanan verileri sınıflandırır,çıkan sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir, sorumluluk alma özgüveni vardır.
9Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir; en az bir yabancı dil bilgisi vardır ve tarih konusunda yeterli birikime sahiptir.
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerilerine sahiptir.
11Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme özelliklerine sahiptir.
12Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir.
13Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14Muhasebe ve vergi çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY1003 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY1003 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH-1003 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH-1003 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH-1003 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH-1003 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 4
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 4
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 4
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 4
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 3
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH1004 İSTATİSTİK Seçmeli 3
2 MUH1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUH2017 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUH2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MUHY2015 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUHY2006 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3
2 MUHY2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 MUHY2016 MESLEKİ YABANCI DİL 2 Seçmeli 3
4 MUHY2018 E-TİCARET Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr