Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - OTOBÜS KAPTANLIĞI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Otobüs Kaptanlığı Programı; 1999 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Otobüs Kaptanlığı Programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; erkek ve TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak ve öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmak zorunlu olması nedeniyle öğrencilerin kayıt tarihinde 20 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar İngilizce dersinden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Otobüs şoförlüğü programını bitirenler yurt-içi veya yurt-dışı sefer düzenleyen otobüs işletmelerinde veya tur işletmelerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Telefon: +903543141400, Adres: Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu, Akdağmadeni / YOZGAT / TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Programda bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla 1 otobüs ve 40 bilgisayarlı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Otobüs kaptanlığı hakkında genel bilgi sahibi olur.
2Otobüs kaptanlığı ile ilgili çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilir.
3Sektörün çalışma şartları,olanakları ve sektörün geneline ilişkin beklentileri tahmin ederek yorumlama becerilerine sahiptir.
4Gözlem yapma, veri toplama, sınıflandırma ve çıkan sonuçları analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
5Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir; en az bir yabancı dil bilgisi vardır.
6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir, sorumluluk alma özgüveni vardır.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerilerine sahiptir.
8Otobüs kaptanlığı için gerekli olan programları ve materyalleri seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerine sahiptir.
9Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
10Genel trafik bilgisi konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
11Çevre ve sosyal sorumluluklar hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
12Sürücülük psikolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
13Görgü kuralları ve iletişim bilgisine sahiptir.
14Otobüslerdeki teknik sistemler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1009 MATEMATİK Seçmeli 4
2 OKP1011 SEYAHAT ACENTELİĞİ Seçmeli 4
3 OKP1013 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1009 MATEMATİK Seçmeli 4
2 OKP1011 SEYAHAT ACENTELİĞİ Seçmeli 4
3 OKP1013 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1009 MATEMATİK Seçmeli 4
2 OKP1011 SEYAHAT ACENTELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1015 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
2 OKP1017 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 4
3 OKP1019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1015 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
2 OKP1017 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 4
3 OKP1019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1021 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OKP1023 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
3 OKP1025 ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1021 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OKP1023 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
3 OKP1025 ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1008 TAŞIT ELEKTRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OKP1010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Seçmeli 4
3 OKP1012 KİTLE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1008 TAŞIT ELEKTRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OKP1010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Seçmeli 4
3 OKP1012 KİTLE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1008 TAŞIT ELEKTRİK SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OKP1010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Seçmeli 4
3 OKP1012 KİTLE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1014 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Seçmeli 4
2 OKP1016 ARAÇ VE YOL GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
3 OKP1018 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1014 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Seçmeli 4
2 OKP1016 ARAÇ VE YOL GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
3 OKP1018 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1014 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Seçmeli 4
2 OKP1018 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1020 EGZOZ EMİSYON KONTROLÜ Seçmeli 4
2 OKP1022 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 4
3 OKP1024 ÇEVRE VE KENT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1020 EGZOZ EMİSYON KONTROLÜ Seçmeli 4
2 OKP1022 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 4
3 OKP1024 ÇEVRE VE KENT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP1020 EGZOZ EMİSYON KONTROLÜ Seçmeli 4
2 OKP1024 ÇEVRE VE KENT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP2007 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 3
2 KAP2009 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
3 KAP2011 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ I Seçmeli 3
4 KAP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
5 KAP2015 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3
6 KAP2017 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP2007 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 3
2 KAP2009 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
3 KAP2011 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ I Seçmeli 3
4 KAP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
5 KAP2015 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3
6 KAP2017 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP2007 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 3
2 KAP2009 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
3 KAP2011 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ I Seçmeli 3
4 KAP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
5 KAP2015 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3
6 KAP2017 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP2007 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 3
2 KAP2011 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ I Seçmeli 3
3 KAP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
4 KAP2015 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3
5 KAP2017 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 3
6 KAP2019 TURİZM TAŞIMACILIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2023 ALTERNATİF ENERJİ Seçmeli 4
2 OKP2025 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 4
3 OKP2027 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2023 ALTERNATİF ENERJİ Seçmeli 4
2 OKP2025 HARİTA VE YOL BİLGİSİ Seçmeli 4
3 OKP2027 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2023 ALTERNATİF ENERJİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2011 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 OKP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 4
3 OKP2015 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2011 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 OKP2013 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 4
3 OKP2015 KENTİÇİ ULAŞIM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2017 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
2 OKP2019 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 4
3 OKP2021 TURİZM TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2017 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
2 OKP2019 SÜRÜCÜLÜK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 4
3 OKP2021 TURİZM TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP1014 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 3
2 KAP2010 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3
3 KAP2012 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 KAP2016 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP1014 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 3
2 KAP2010 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3
3 KAP2012 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 KAP2016 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP1014 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 3
2 KAP2010 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3
3 KAP2012 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 KAP2016 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KAP1014 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 3
2 KAP2012 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 KAP2016 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ II Seçmeli 3
4 KAP2018 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2012 TAŞIT HASAR ANALİZİ Seçmeli 4
2 OKP2014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
3 OKP2016 ÖZEL ÜRÜN TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2012 TAŞIT HASAR ANALİZİ Seçmeli 4
2 OKP2014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
3 OKP2016 ÖZEL ÜRÜN TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2012 TAŞIT HASAR ANALİZİ Seçmeli 4
2 OKP2016 ÖZEL ÜRÜN TAŞIMACILIĞI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2018 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 4
2 OKP2020 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 OKP2022 YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2018 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 4
2 OKP2020 İLERİ SÜRÜCÜLÜK TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 OKP2022 YASAL SORUMLULUK VE SİGORTA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2024 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
2 OKP2026 ERGONOMİ Seçmeli 4
3 OKP2028 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2024 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
2 OKP2026 ERGONOMİ Seçmeli 4
3 OKP2028 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OKP2024 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
2 OKP2026 ERGONOMİ Seçmeli 4
3 OKP2028 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr