Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2009 yılında kurulmuştur
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar İngilizce dersinden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
KPSS’den gereken puanı almaları durumunda bilgisayar işletmeni olarak görev alabilmektedirler. Özel sektörde de bilgisayar operatörü olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınavında gereken puanı almaları durumunda lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Direkt olarak ta açık öğretim fakültesinin işletme ve iktisat bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü Öğr. Gör. Fahri YILMAZ, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu , Akdağmadeni -Yozgat tel : 03543141400
Bölüm Olanakları
Programda iki tane öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla 25 er bilgisayarlı 2 laboratuvar ve 40 bilgisayarlı bir laboratuvar bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisine sahiptir.
2Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisine sahiptir.
3Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
4Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahiptir.
5Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisine sahiptir.
6Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygular.
7Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlar ve çözer.
8Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
9Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi.
10Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
11Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
12Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerilerine sahiptir.
13Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1003 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 4
2 BİL1013 C PROGLAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL1008 VERİ TABANI I Seçmeli 4
2 BİL1010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Seçmeli 4
3 BİLP2012 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2009 VERİ TABANI II Seçmeli 4
2 BİL2019 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Seçmeli 4
3 BİL2021 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Seçmeli 6
2 BİL2018 OYUN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
3 BİL2024 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Seçmeli 6
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr