Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU - ADALET -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu 23.09.2010 tarih ve 5662 sayılı yasa ile kurulmuş, 23.09.2010 tarihi itibariyle Adalet Programı eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Okulumuz; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre, belli bir kontenjan çerçevesinde, yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adalet Meslek Yüksekokulu alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Adalet Meslek Yüksekokulunun temel hedefi, Türk yargı sistemine, adil ve hukuk bilgisi olan, olayları analiz edebilen, kanunları yorumlayabilen, mesleki sorumluluk bilincinde olan, etik kurallarına uyan mezunlar yetiştirmektir. Adalet Meslek Yüksekokulu, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, belirlediği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu Rektörlük üzerinden yürütür. Adalet Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini hukukun kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Adalet Meslek Yüksekokulunun etkinleştiği ve etkinleşmesinin istendiği paydaşlar Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde uygulamalı hukuk dersleri ve pratik duruşma uygulaması gerçekleştirilmektedir. İstekli ve başarılı öğrenciler, fakültelere geçiş için desteklenmektedir. Bölümün müfredatındaki müteakip dersler hukuk dersleri üzerine inşa edilmiştir, böylece öğrencilerin geleceğe hazırlanması hedeflemiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir; Adliyeler, özel sektörde hukuk büroları, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) ve diğer kamu kurumlarıdır. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Hukuk Fakültelerine geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve otuz iş günü stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES : Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu 100.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No: 138 - Yerköy/Yozgat WEB ADRESİ : http://myoadalet.bozok.edu.tr/ Tel : 0-354-516 66 81 Faks : 0-354-516 66 84
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 16 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Okulumuzda dersler 2 adet 84 kişilik, 3 adet 50 kişilik, projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 250 kişilik son teknoloji ile donatılmış 1 konferans salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 yemekhane, 1 kantin ve 1 kütüphane etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca internet erişim noktalarında ücretsiz olarak internetten faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Alanında hukuk metodolojisine ilişkin temel düzeyde teorik bilgilere sahiptir, bu alandaki temel bilimsel bilgiye ulaşabilir, değerlendirebilir ve uygulayabilir.
2Türk Yargı sistemine hakimdir
3Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
5Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
6Çalışabileceği iş alanlarında kendisi için yeterli olabilecek seviyede bilgisayar, yazılım ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
8Adli, idari ve diğer birimlerde sorumluluk alır, bağımsız olarak iş akışını düzenler.
9Ekip çalışması yürütebilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri yürütür.
10Analitik düşünme yeteneği kazanır.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek,bilim,teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
12Öğrenimini, aynı alanda bir ileri eğitim seviyesine veya aynı düzeydeki farklı bir mesleğe yönlendirir.
13Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanır.
15Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı,açık ve öz bir şekilde ifade eder, diğer kişilerle paylaşır.
16Bilgi ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi’nde kullanır.
17Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
18Adli ve idari işlemlere ilişkin verileri kullanma,karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma, uygulayabilme, mesleğin getirdiği adalet ve etik anlayış bilgisi ve becerisine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111222233333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 AD-103 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3
13 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
20 AD-109 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2
27 AD-107 KLAVYE KULLANIMI I Zorunlu 3
34 AD-105 MEDENİ HUKUK I Zorunlu 3
43 ADSD101 SEÇMELİ DERS I Seçmeli 6
50 BS-107 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Zorunlu 3
57 AD-111 TEMEL HUKUK Zorunlu 2
64 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
67 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
80 AD-101 YARGI ÖRGÜTÜ Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
13 AD-110 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3
20 AD-104 İDARE HUKUKU Zorunlu 2
28 AD-108 KLAVYE KULLANIMI II Zorunlu 3
35 AD-106 MEDENİ HUKUK II Zorunlu 3
42 AD-112 MEDENİ USÜL HUKUKU Zorunlu 4
51 ADSD102 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 6
60 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
67 AD-102 UYAP I Zorunlu 3
71 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 AD-201 CEZA HUKUKU Zorunlu 4
15 AD-203 İCRA HUKUKU Zorunlu 4
23 AD-209 İDARİ YARGI HUKUKU Zorunlu 4
33 ADSD201 SEÇMELİ DERS III Seçmeli 8
41 STJ-213 STAJ I Zorunlu 2
49 AD-205 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3
56 AD-211 UYAP II Zorunlu 3
64 AD-207 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 AD-208 CEZA EVİ İDARESİ VE İNFAZ HUKUKU Zorunlu 3
15 AD-202 CEZA USÜL HUKUKU Zorunlu 4
24 AD-204 İFLAS HUKUKU Zorunlu 3
33 AD-206 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Zorunlu 3
42 ADSD202 SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 15
50 STJ-214 STAJ II Zorunlu 2
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-221 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2
2 AD-223 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 AD-225 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2
4 AD-227 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Seçmeli 2
5 AD-229 GÜZEL SANATLAR I ( TEZHİP ) Seçmeli 2
6 AD-231 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 2
7 ADY253 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-223 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-221 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2
2 AD-223 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 AD-225 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2
4 AD-227 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Seçmeli 2
5 AD-229 GÜZEL SANATLAR I ( TEZHİP ) Seçmeli 2
6 AD-231 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 2
7 ADY253 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-221 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2
2 AD-223 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 AD-225 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2
4 AD-227 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Seçmeli 2
5 AD-229 GÜZEL SANATLAR I ( TEZHİP ) Seçmeli 2
6 AD2301 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
7 AD2303 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2
8 AD2305 İLETİŞİM Seçmeli 2
9 AD2307 YÖNETİM BİLİMİ Seçmeli 2
10 AD-231 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 2
11 ADY253 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 2
YABANCI DİL 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-220 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I Seçmeli 2
2 AD-222 GÜZEL SANATLAR II ( TEZHİP ) Seçmeli 2
3 AD-224 TÜKETİCİ HUKUKU VE FİNANSAL OKUR-YAZARLIK Seçmeli 2
4 AD-226 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 0
5 AD-228 SOSYOLOJİ Seçmeli 2
6 AD-230 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-220 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I Seçmeli 2
2 AD-222 GÜZEL SANATLAR II ( TEZHİP ) Seçmeli 2
3 AD-224 TÜKETİCİ HUKUKU VE FİNANSAL OKUR-YAZARLIK Seçmeli 2
4 AD-226 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 AD-228 SOSYOLOJİ Seçmeli 2
6 AD-230 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-220 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I Seçmeli 2
2 AD-222 GÜZEL SANATLAR II ( TEZHİP ) Seçmeli 2
3 AD-224 TÜKETİCİ HUKUKU VE FİNANSAL OKUR-YAZARLIK Seçmeli 2
4 AD-226 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 AD-228 SOSYOLOJİ Seçmeli 2
6 AD-230 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
7 AD2300 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Seçmeli 2
8 AD2304 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
9 AD2306 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YDA-294 ALMANCA 2 Seçmeli 2
2 YDF-294 FRANSIZCA 2 Seçmeli 2
3 YDİ-294 İNGİLİZCE 2 Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD2309 ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ Seçmeli 3
2 AD2311 YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3
3 AD2313 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 AD2315 KRİMİNOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-235 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 AD-237 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 2
3 AD-239 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2
4 AD-241 İŞ HUKUKU Seçmeli 2
5 AD-247 İLERİ KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-243 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 2
2 AD-245 ÖZEL MAHKEMELER Seçmeli 2
3 AD-249 MATEMATİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-233 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 AD-235 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 AD-237 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 2
4 AD-239 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2
5 AD-241 İŞ HUKUKU Seçmeli 2
6 AD-243 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 2
7 AD-245 ÖZEL MAHKEMELER Seçmeli 2
8 AD-247 İLERİ KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 2
9 AD-249 MATEMATİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD2309 ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ Seçmeli 2
2 AD2311 YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 2
3 AD2313 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 AD-233 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
5 AD-235 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2
6 AD-237 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 2
7 AD-239 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2
8 AD-241 İŞ HUKUKU Seçmeli 2
9 AD-243 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 2
10 AD-245 ÖZEL MAHKEMELER Seçmeli 2
11 AD-247 İLERİ KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 2
12 AD-249 MATEMATİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD2310 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ Seçmeli 3
2 AD2312 MAHKEME DOSYALAMA VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 3
3 AD2314 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-232 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
2 AD-234 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3
3 AD-236 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
4 AD-238 İLERİ KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 3
5 AD-240 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II Seçmeli 3
6 AD-242 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 0
7 AD-244 DENETİMLİ SERBESTLİK Seçmeli 3
8 AD-248 AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Seçmeli 3
9 AD-250 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD2314 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
2 AD-244 DENETİMLİ SERBESTLİK Seçmeli 3
3 AD-246 MATEMATİK II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD-232 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
2 AD-234 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3
3 AD-236 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
4 AD-238 İLERİ KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 3
5 AD-240 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II Seçmeli 3
6 AD-242 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 3
7 AD-244 DENETİMLİ SERBESTLİK Seçmeli 3
8 AD-246 MATEMATİK II Seçmeli 3
9 AD-248 AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Seçmeli 3
10 AD-250 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AD2310 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ Seçmeli 3
2 AD2314 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
3 AD2316 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3
4 AD-232 AMME ALACAKLARI HUKUKU Seçmeli 3
5 AD-234 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3
6 AD-236 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
7 AD-238 İLERİ KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 3
8 AD-240 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II Seçmeli 3
9 AD-242 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 3
10 AD-244 DENETİMLİ SERBESTLİK Seçmeli 3
11 AD-246 MATEMATİK II Seçmeli 3
12 AD-248 AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Seçmeli 3
13 AD-250 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr