Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2011.-2012 eğitim öğretim yılında bölüm eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar İngilizce dersinden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
KPSS’den gereken puanı almaları durumunda bilgisayar işletmeni olarak görev alabilmektedirler. Özel sektörde de bilgisayar operatörü olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınavında gereken puanı almaları durumunda lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Direkt olarak ta açık öğretim fakültesinin işletme ve iktisat bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğr. Gör. Tolga HAYIT AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Ömer DAĞISTANLI Adres:Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Çayıralan Yolu üzeri Boğazlıyan/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Programda dört adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla 60 bilgisayarlı 2 laboratuvar bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Bilgisayar Programlama Programı problemlerine uygulama ve çözme becerisi sunar.
2Bilgisayar Programlama alanındaki problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisi sunar.
3Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
4Yazılım programları ile tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve uygular.
5Bireysel olarak veya grup olarak etkin çalışır.
6Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
7Sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bilir.
9Bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
11Alanında geçerliliğini koruyan ağ işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır.
12Bilgisayar sistemlerinde kullanılan donanım parçalarını birbirleriyle entegre eder.
13Web sayfası tasarlar.
14Yazılım ve veri tabanı planlama/tasarlama/kurma/test etme becerisi kazanır.
15Teknolojideki gelişmeleri takip edebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi.
16Orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111122
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 BGNY4100 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3
15 ATA1001.361011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
26 YMAT1001 MATEMATİK Zorunlu 5
34 BGNY1104 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 4
41 BBP1002 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 4
49 BBSDG1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 0
56 BBİL1005 SUNUCU VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3
59 TÜR-1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
68 BYD1003 YABANCI DİL I Seçmeli 0
Toplam 23
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATA-1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
12 BGNY3101 GÖRSEL PROGRAMLAMA-1 Zorunlu 4
22 BBP1008 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3
33 BBPSD2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli 0
40 BBSDG3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli 0
47 BBP1012 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BİLGİSİ Zorunlu 4
50 TÜR-1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
62 BBP1011 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR Zorunlu 4
68 BYD1004 YABANCI DİL II Seçmeli 0
Toplam 19
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 YBİL2002 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 4
16 YBİL2003 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 5
20 BGNY4230 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 0
31 BİL2004 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Zorunlu 5
39 BBSDG4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli 0
46 BBSDG5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli 0
54 BGNY2101 VERİ TABANI-1 Zorunlu 4
Toplam 18
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8 BBP2004 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Zorunlu 4
16 YBİL2004 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 5
25 BBP2012 MİKRO DENETLEYİCİLER VE PROGRAMLAMA Zorunlu 4
32 BBP2010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II Zorunlu 6
40 BBSDG6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli 0
47 BBSDG7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli 0
55 BGNY3100 VERİ TABANI-2 Zorunlu 4
Toplam 23
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY1102 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2
2 BİL2003 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2
3 ELK1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2
4 TKS2004 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 111012.161011 İNGİLİZCE Seçmeli 3
2 MUN1106.360031 ALMANCA I Seçmeli 3
3 MUN2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 3
YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 111012.161011 İNGİLİZCE Seçmeli 3
2 MUN1106.360031 ALMANCA I Seçmeli 3
3 MUN2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 2
YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 111012.161011 İNGİLİZCE Seçmeli 3
2 MUN1106.360031 ALMANCA I Seçmeli 3
3 MUN2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 3
YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 111012.161011 İNGİLİZCE Seçmeli 3
2 MUN1106.360031 ALMANCA I Seçmeli 3
3 MUN2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 3
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM1 ALMANCA I Seçmeli 3
2 FRN1 FRANSIZCA I Seçmeli 3
3 İNG1 İNGİLİZCE I Seçmeli 3
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM1 ALMANCA I Seçmeli 3
2 FRN1 FRANSIZCA I Seçmeli 3
3 İNG1 İNGİLİZCE I Seçmeli 3
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM1 ALMANCA I Seçmeli 3
2 FRN1 FRANSIZCA I Seçmeli 3
3 İNG1 İNGİLİZCE I Seçmeli 3
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ YABANCI DİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY3115 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2
2 BGNY3116 MESLEKİ ALMANCA-I Seçmeli 2
3 BGYNF2107 MESLEKİ FRANSIZCA I Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY3115 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2
2 BGNY3116 MESLEKİ ALMANCA-I Seçmeli 2
3 BGYNF2107 MESLEKİ FRANSIZCA I Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY3115 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2
2 BGNY3116 MESLEKİ ALMANCA-I Seçmeli 2
3 BGYNF2107 MESLEKİ FRANSIZCA I Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY3115 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Seçmeli 2
2 BGNY3116 MESLEKİ ALMANCA-I Seçmeli 2
3 BGYNF2107 MESLEKİ FRANSIZCA I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BGN420 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BGN420 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BGN420 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BGN420 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BBP1024 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1014 GRAFİK VE ANİMASYON 1 Seçmeli 3
2 BBP1020 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 3
3 BBP1024 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3
4 BGN420 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
3 BGN4217.360081 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP1021 TEKNİK VE MESLEKİ RESİM Seçmeli 3
2 BBP1022 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 3
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM2 ALMANCA II Seçmeli 2
2 FRN2 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 İNG2 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM2 ALMANCA II Seçmeli 2
2 FRN2 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 İNG2 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MİNG MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MİNG MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MALM MESLEKİ ALMANCA Seçmeli 2
2 MFRN MESLEKİ FRANSIZCA Seçmeli 2
3 MİNG MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGN4228.360081 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Seçmeli 2
2 BGNY4108 MESLEKİ ALMANCA-II Seçmeli 2
3 BGYNF2104 MESLEKİ FRANSIZCA 2 Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGN4228.360081 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGN4228.360081 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Seçmeli 2
MESLEKİ YABANCI DİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGN4228.360081 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
3 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
2 BBP2017 MOBİL UYGULAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 4
3 BİL2005 GRAFİK VE ANİMASYON II Seçmeli 4
4 BİL2012 SENSÖRLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİL2010 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2
2 YBİL2011 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBP2016 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TKS2006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BGNY4102 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 5
2 ENN1132.360091 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr